Media

PHIG.pl » Media
sier
29

Poprawa klimatu przemysłowego w Hiszpanii w sierpniu

Wskaźnik Klimatu Przemysłowego w Hiszpanii w sierpniu wyniósł +1,4 ptk, osiągając wartości dodatnie, co nie miało miejsca od pierwszej połowy 2018 roku i potwierdza tendencję stabilizacyjną, która przejawia się od początku roku. » więcej

lipc
23

Raport z oceny jakości powietrza w Hiszpanii

Hiszpańskie Ministerstwo ds. Transformacji Ekologicznej (MITECO) opublikowało sprawozdanie z oceny jakości powietrza w Hiszpanii odpowiadające danym z 2018 r., które zostanie przekazane Komisji Europejskiej. Raport prezentuje szczegółowo sytuację stref w odniesieniu do ustawowych wartości dwutlenku azotu (NO2), cząstek zawieszonych (PM10) i ozonu troposferycznego (O3). » więcej

lipc
15

Hiszpański eksport produktów rolno-spożywczych w 2018 r. utrzymuje trend wzrostowy, osiągając 50 349 mln euro

Hiszpańskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności opublikowało Roczny Raport Handlu Zagranicznego 2018. Dane potwierdzają wzrost eksportu hiszpańskiego sektora rolno-spożywczego, który w 2018 r. osiągnął 50,349 mln euro, przy wzroście o 0,6% w porównaniu z 2017 r. Import wyniósł 38 364 mln euro, co oznacza wzrost o 0,6% w porównaniu z rokiem poprzednim, co daje saldo w wysokości 11 984 mln (wzrost o 0,3%). » więcej

lipc
02

Hiszpański sektor piwowarski

Luis Planas, Hiszpański  Minister Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności, przewodniczył w odbywającym się w siedzibie Ministerstwa odczycie raportu socjoekonomicznego na temat sektora piwowarskiego w Hiszpanii w 2018 roku. Analiza przedstawia zarówno znaczenie socjoekonomiczne, jak również dynamikę wzrostu tego sektora w ostatnich latach. » więcej

czer
11

Hiszpania postępuje w procesie cyfryzacji utrzymując się powyżej średniej unijnej

Komisja Europejska opublikowała ranking indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego  (DESI), który co roku porównuje cyfrową ewolucję 28 państw Unii Europejskiej. W tegorocznym rankingu Hiszpania utrzymuje 11 pozycję, notując jednocześnie wzrost punktacji w stosunku do poprzedniego badania oraz znajduje się ponad średnią unijną - wyróżnia się pod tym względem wśród głównych gospodarek europejskich. » więcej

czer
11

Hiszpańska administracja elektroniczna na czwartym miejscu w Unii Europejskiej

Opublikowany przez Komisję Europejską raning indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2019 rok wskazuje, że Hiszpania nadal osiąga wysokie rezultaty pod względem cyfryzacji usług publicznych. Hiszpańska administracja elektroniczna zajmuje czwarte miejsce wśród krajów UE, z wyższą punktacją w stosunku do roku 2018. » więcej

maja
21

Hiszpański eksport wyniósł 71 013 mln euro w pierwszym kwartale 2019 r.

Zgodnie z zadeklarowanymi danymi handlowymi, eksport hiszpańskich towarów w okresie styczeń-marzec 2019 osiągnął 71 013 milionów euro, wartość zbliżoną do osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego (71 025 milionów euro). Import wzrósł o 3,2% do 80 477 milionów euro. W rezultacie deficyt handlowy w pierwszych trzech miesiącach roku wyniósł 9 464 mln euro. » więcej