Media

PHIG.pl » Media » Hiszpańska gospodarka poprawia swoją konkurencyjność cenową w pierwszym kwartale 2019 r.

Hiszpańska gospodarka poprawia swoją konkurencyjność cenową w pierwszym kwartale 2019 r.

  • Data wydarzenia 13 maja 2019
  • ·
  • Publikacja 13 maja 2019
  • ·

Według wskaźnika trendu konkurencyjności (ITC) obliczonego na podstawie wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), konkurencyjność cenowa hiszpańskiej gospodarki poprawiła się w pierwszym kwartale 2019 r. w porównaniu do krajów OECD i krajów strefy euro.

ITC, którego obniżki odzwierciedlają wzrost konkurencyjności, zmniejszył się o 0,3% w porównaniu z UE-28 w pierwszym kwartale 2019 r., tym samym przyczyniając się do zmiany trendu zapoczątkowanego w ubiegłym kwartale w stosunku do OECD. Wzrost konkurencyjności w stosunku do UE-28 jest spowodowany spadkiem wskaźnika cen, który był wyższy niż niewielka aprecjacja euro w stosunku do walut krajów UE, które nie należą do strefy euro.


W porównaniu z OECD, ITC spadł o 2,4% z powodu bardziej umiarkowanej ewolucji cen w Hiszpanii niż w OECD oraz deprecjacji euro w stosunku do głównych walut w tym obszarze.


W stosunku do krajów BRICS, ITC spadł o 1,6% rok do roku w pierwszym kwartale. Wzrost konkurencyjności w stosunku do tego obszaru wynikał z obniżenia wskaźnika cen (-1,7%), podczas gdy wskaźnik kursu walutowego nieznacznie wzrósł (0,1%).

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2019/130519-competitividad.aspx