Newsletter

Zapisanie się na newsletter poprzez podanie adresu mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PHIG.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000109904, posługująca się NIP 525-22-05-201. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres phig@phig.pl, bądź telefonicznie pod numerem tel. +22 630 94 11 Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa, przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej zgody oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Izbę i procesorów, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wypełniania naszych obowiązków oraz wyłącznie przez okres niezbędny, aby osiągnąć cele, dla których dane osobowe są zbierane, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym czasie. Takie wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.