Misja Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej

PHIG.pl » Misja Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej

Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza, stworzona w roku 2000, z inicjatywy polskich i hiszpańskich przedsiębiorców ma jeden podstawowy cel: służyć pomocą Firmom Członkowskim, zainteresowanym współpracą polsko – hiszpańską.

Chronimy i reprezentujemy interesy naszych Członków, pomagamy w lepszym wykorzystaniu potencjału ich Przedsiębiorstw.

Ułatwiamy poszukiwanie partnerów handlowych, rozpowszechniamy informacje o działalności zrzeszonych w Izbie Firm tak w Polsce jak i w Hiszpanii. Staramy się, aby wiadomość o ich produktach, usługach i ofercie trafiała do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców.

Służymy informacjami rynkowymi i finansowo – ekonomicznymi dla promowania eksportu oraz współpracy naukowo - techniczno – przemysłowej. Propagujemy światowe osiągnięcia naukowe, organizacyjne i techniczne.

Regularnie wydajemy Newsletter i Folder Izby. Na naszych stronach internetowych i w naszych wydawnictwach Członkowie Izby mogą bezpłatnie umieszczać swoje dane, promując swoje przedsiębiorstwa, określając także rodzaj poszukiwanej współpracy.


Jestesmy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej https://kig.pl/.


Działamy także w ramach International Group of Chambers of Commerce https://inwestycjezagraniczne.com/.