Media

PHIG.pl » Media
list
21

Eksport Hiszpanii wzrósł o 1,6% w okresie od stycznia do września 2019

  • Publikacja 21/11/2019

Eksport hiszpańskich towarów wzrósł o 1,6% między styczniem a wrześniem 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i wyniósł 215,6 mld euro, co stanowi historyczne maksimum skumulowane w tym okresie, zgodnie z danymi handlowymi zgłoszonymi przez organy celne, podległe Hiszpańskiemu Ministerstwu Finansów. » więcej

paźd
08

Minister Planas podkreśla siłę hiszpańskiego sektora rolno-spożywczego

  • Publikacja 08/10/2019

Hiszpański Minister Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności, Luis Planas, podkreślił istotny wkład sektora rolno-spożywczego w gospodarkę narodową - 11% produktu krajowego brutto i zajęcie dla ponad 2,7 miliona ludzi. Zwrócił uwagę, że Hiszpania to ósma światowa i czwarta w Unii Europejskiej potęga rolno-spożywcza. » więcej

wrze
30

Deficyt Hiszpanii spada o 19,6% i wynosi 1,20% PKB w sierpniu

  • Publikacja 30/09/2019

Hiszpańskie Ministerstwo Finansów opublikowało dane dotyczące wykonania budżetu państwa odpowiadające sierpniu 2019 r. W pierwszych ośmiu miesiącach roku deficyt państwa wynosi 14 937 mln euro, co stanowi spadek o 19,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. Liczba ta odpowiada 1,20% PKB w kontekście rachunków narodowych. » więcej

sier
29

Poprawa klimatu przemysłowego w Hiszpanii w sierpniu

  • Publikacja 29/08/2019

Wskaźnik Klimatu Przemysłowego w Hiszpanii w sierpniu wyniósł +1,4 ptk, osiągając wartości dodatnie, co nie miało miejsca od pierwszej połowy 2018 roku i potwierdza tendencję stabilizacyjną, która przejawia się od początku roku. » więcej

lipc
23

Raport z oceny jakości powietrza w Hiszpanii

  • Publikacja 23/07/2019

Hiszpańskie Ministerstwo ds. Transformacji Ekologicznej (MITECO) opublikowało sprawozdanie z oceny jakości powietrza w Hiszpanii odpowiadające danym z 2018 r., które zostanie przekazane Komisji Europejskiej. Raport prezentuje szczegółowo sytuację stref w odniesieniu do ustawowych wartości dwutlenku azotu (NO2), cząstek zawieszonych (PM10) i ozonu troposferycznego (O3). » więcej

lipc
15

Hiszpański eksport produktów rolno-spożywczych w 2018 r. utrzymuje trend wzrostowy, osiągając 50 349 mln euro

  • Publikacja 15/07/2019

Hiszpańskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności opublikowało Roczny Raport Handlu Zagranicznego 2018. Dane potwierdzają wzrost eksportu hiszpańskiego sektora rolno-spożywczego, który w 2018 r. osiągnął 50,349 mln euro, przy wzroście o 0,6% w porównaniu z 2017 r. Import wyniósł 38 364 mln euro, co oznacza wzrost o 0,6% w porównaniu z rokiem poprzednim, co daje saldo w wysokości 11 984 mln (wzrost o 0,3%). » więcej

lipc
02

Hiszpański sektor piwowarski

  • Publikacja 02/07/2019

Luis Planas, Hiszpański  Minister Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności, przewodniczył w odbywającym się w siedzibie Ministerstwa odczycie raportu socjoekonomicznego na temat sektora piwowarskiego w Hiszpanii w 2018 roku. Analiza przedstawia zarówno znaczenie socjoekonomiczne, jak również dynamikę wzrostu tego sektora w ostatnich latach. » więcej