Media

PHIG.pl » Media » Hiszpania: Grudzień zamyka rok 2023 spadkiem bezrobocia.

Hiszpania: Grudzień zamyka rok 2023 spadkiem bezrobocia.

  • Data wydarzenia 03 stycznia 2024
  • ·
  • Publikacja 12 stycznia 2024
  • ·

Spadek bezrobocia w grudniu 2023 w Hiszpanii wyniósł  ponad 27 tys. osób w porównaniu z poprzednim miesiącem i ponad 130 tys. osób w stosunku rocznym.

Zarejestrowane bezrobocie wynosi 2 707 456 osób, co jest najniższym wynikiem w grudniu od 2007 roku. Na spadku bezrobocia skorzystało 14 wspólnot autonomicznych. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w biurach Państwowych Publicznych Służb Zatrudnienia (SEPE) na koniec grudnia 2023 r. spadła o 27 375 osób (-1%) w porównaniu z poprzednim miesiącem. W ujęciu rocznym bezrobocie spadło o 130.197 osób (-4,59%). Rok 2023 był zatem bardzo pozytywny pod względem zatrudnienia, pomimo niepewności co do sytuacji międzynarodowej.

Jeśli chodzi o wyróżniające się sektory, w odniesieniu do listopada 2023 r. zarejestrowane bezrobocie spadło w sektorze usług o 25.158 osób (-1,28%); w rolnictwie o 1.965 osób (-1,97%), a wśród osób bez wcześniejszego zatrudnienia o 7.018 osób (-2,80%).

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2024/030124-bajada-mensual-paro-caida-anual.aspx