Usługi Izby

PHIG.pl » Usługi Izby

Formularz zamówienia i cennik usług Izby do pobrania*

 

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza świadczy usługi na najwyższym poziomie, zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Naszym celem jest rzetelna pomoc firmom polskim w wejściu na rynek hiszpański i firmom hiszpańskim w wejściu na rynek polski, a także wspieranie przedsiębiorstw w utrzymaniu stabilnej pozycji i potęgowaniu zysków. Nasze doświadczenie i szeroka sieć kontaktów gwarantują kompetentną obsługę i doskonałe wyniki.

Wyszukiwanie partnerów handlowych
Oferujemy znalezienie partnerów handlowych o wybranym przez Państwa profilu. Wszystkie przesyłane do Państwa dane firm (nazwa, adres, telefon, fax, adres mailowy, www) są sprawdzone i aktualne. Przed przekazaniem Państwu listy partnerów potwierdzamy ich zainteresowanie nawiązaniem współpracy. Dodatkowo, na Państwa życzenie przesyłamy im przetłumaczoną ofertę Państwa Firmy wraz z listem wprowadzającym od Izby.

Informacja ekonomiczna na temat branży, raporty, analiza rynku
We współpracy z firmami członkowskimi przygotowujemy badania rynku na najwyższym poziomie, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

Tłumaczenia
Oferujemy usługi wyspecjalizowanych tłumaczy polskich i hiszpańskich. Wykonujemy tłumaczenia pisemne, a także ustne: podczas szkoleń, rozmów handlowych i konferencji. Wszelkie przekazywane nam materiały i dokumenty traktujemy jako poufne.

Umieszczenie oferty na naszej stronie internetowej
Proponujemy Państwu zaprezentowanie ofert współpracy na naszej dwujęzycznej stronie internetowej, odwiedzanej przez polskich i hiszpańskich przedsiębiorców, a także instytucje związane z handlem zagranicznym.

Kontakt bezpośredni - wizyta w Hiszpanii
Na Państwa życzenie przygotowujemy kompleksową organizację misji handlowej: przetłumaczenie dossier Państwa firmy; wyszukanie partnerów handlowych, zaprezentowanie im Państwa firmy i przesłanie materiałów reklamowych; przygotowanie agendy spotkań; zorganizowanie pobytu w Hiszpanii (wyszukanie przelotów, zakwaterowania, etc.); obecność tłumacza itd.

Prezentacja na wybranych targach w Hiszpanii i w Polsce
Wyszukanie targów zgodnych z profilem Państwa firmy; tłumaczenie dossier i materiałów reklamowych Państwa firmy; przygotowanie listy potencjalnych partnerów i potwierdzenie ich zainteresowania spotkaniem z Państwa firmą; przygotowanie agendy spotkań; pomoc w zorganizowaniu pobytu w Hiszpanii (wyszukanie przelotów, zakwaterowania, etc.); obecność tłumacza.

Konsultacje w Izbie, doradztwo biznesowe i sondaże gospodarcze
We współpracy z firmami członkowskimi wyspecjalizowanymi w obsłudze polskich i zagranicznych przedsiębiorców odpowiadamy na wszystkie Państwa pytania dotyczące rozpoczęcia działalności w Hiszpanii, poszukiwania personelu, hiszpańskiego systemu podatkowego, aktualnych wskaźników makroekonomicznych, perspektyw rozwoju Państwa przedsiębiorstwa w warunkach hiszpańskich, potwierdzanie wiarygodności lokalnych partnerów, akwizycja i przejmowanie firm; pozyskiwanie finansowania inwestycji i rozwoju firmy (pomoc publiczna w tym z funduszu UE, wkład własny, finansowanie pomostowe); współpraca z samorządami lokalnymi – umowy partnerskie, budowa infrastruktury lokalnej etc.

Pomoc w znalezieniu personelu
Poprzez zrzeszone w izbie Firmy zajmujące się selekcją pracowników możemy znaleźć dla Państwa osoby o wymaganym profilu.

 

*Administratorem Państwa danych osobowych jest Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza z siedzibą przy ulicy Trębackiej 4 w Warszawie 00-074, nr NIP: 525 22 05 201, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział KRS nr  KRS 0000109904.


Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres phig@phig.pl bądź telefonicznie pod numerem tel. (+48) 22 630 94 11.


Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej zgody oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy.


Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Polsko - Hiszpańską Izbę Gospodarczą i procesorów, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wypełniania naszych obowiązków oraz wyłącznie przez okres niezbędny, aby osiągnąć cele, dla których dane osobowe są zbierane, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych.


Jeśli wyrazili Państwo zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym czasie. Takie wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.       

 

Na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych mają Państwo prawo do:

• żądania dostępu do Państwa danych osobowych,

• żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

• żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

• żądania przeniesienia danych,

• usunięcia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

• wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).