Media

PHIG.pl » Media » Wskaźnik długu publicznego Hiszpanii odnotowuje największy spadek na przestrzeni ostatnich lat

Wskaźnik długu publicznego Hiszpanii odnotowuje największy spadek na przestrzeni ostatnich lat

  • Data wydarzenia 17 lutego 2023
  • ·
  • Publikacja 26 października 2023
  • ·

Wskaźnik długu publicznego Hiszpanii odnotowuje największy spadek na przestrzeni ostatnich lat, obniżając się o ponad 5 punktów procentowych w 2022 r. do poziomu 113,1% PKB.

Dobre wyniki rozwoju gospodarczego pozwoliły na zachowanie stosunku długu do PKB na poziomie o 2,1 pkt poniżej prognoz ujętych w planie budżetowym, zbliżając się do zrealizowania celu na koniec 2023 r.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych spadł w 2022 r. do 113,1% Produktu Krajowego Brutto, co oznacza spadek o 5,2 punktu w stosunku do końca 2021 r., największy spadek wskaźnika w najnowszej historii Hiszpanii i zbliżenie do wartości docelowej na koniec 2023 r.

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do PKB był o 2,1 punktu niższy niż przewidywano w planie budżetowym, dzięki dynamicznej i optymistycznej transformacji hiszpańskiej gospodarki, której wzrost wyniósł 5,5 % PKB, przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów publicznych.

Ze szczytowego poziomu osiągniętego podczas pandemii (120,4 %) stosunek długu do PKB został już zmniejszony o ponad 7 punktów, co stanowi znacznie większy spadek niż oczekiwano, odzwierciedlającą ostrożne szacunki, zaangażowanie rządu w odpowiedzialność podatkową i gospodarne zarządzanie zasobami publicznymi.

To bezprecedensowe tempo spadku jest zbieżne z prowadzoną polityką nieprzerwanego wsparcia dla przedsiębiorstw i rodzin, początkowo w okresie pandemii, zaś w ubiegłym roku z przyjęciem środków mających na celu obniżenie inflacji i rekompensatę dla najbardziej poszkodowanych grup i sektorów gospodarki, bez względu na złożony scenariusz wynikający z wojny prowadzonej przez Rosję na terytorium Ukrainy.

W grudniu 2022 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych objęty procedurą nadmiernego deficytu (EDP) osiągnął wartość salda wynoszącą 1 502 504,7 mln euro. W 2022 r. Skarb Państwa przez cały czas utrzymywał dobrą pozycję rynkową, mogąc w sprzyjających okolicznościach, w ramach unormowania polityki pieniężnej, finansować dodatkowe wydatki wynikające z wdrażanych rozwiązań. Stało się to możliwe dzięki pracom koncepcyjnym Skarbu Państwa prowadzonym w ostatnich latach, które umożliwiły złagodzenie wpływu rosnących stóp procentowych na koszty finansowania.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2023/170223-reduccion-ratio-deuda-publica.aspx