Media

PHIG.pl » Media » Nowe 10-letnie obligacje hiszpańskiego Skarbu Państwa odnotowały jeden z najwyższych popytów w historii

Nowe 10-letnie obligacje hiszpańskiego Skarbu Państwa odnotowały jeden z najwyższych popytów w historii

  • Data wydarzenia 07 czerwca 2023
  • ·
  • Publikacja 06 grudnia 2023
  • ·

Odzwierciedla to zaufanie inwestorów do hiszpańskiej gospodarki.

Hiszpański Skarb Państwa przeprowadził trzecią w tym roku procedurę emisji nowej 10-letniej obligacji z terminem zapadalności w październiku 2033 roku. Łącznie wyemitowano 13 mld euro, przy popycie w wysokości 85,133 mld euro, osiągając nadsubskrypcję w wysokości 6,6-krotności wyemitowanej kwoty.

W złożonym międzynarodowym kontekście gospodarczym i monetarnym, wysoki popyt świadczy o sile państwowego długu publicznego i zaufaniu inwestorów do hiszpańskiej gospodarki, a także jej perspektyw. Jakość i różnorodność alokacji tego nowego benchmarku są tu szczególnie widoczne.

Inwestorzy niebędący rezydentami Hiszpanii osiągnęli 86,9% udziałów w operacji, co jest jednym z najwyższych odsetków uzyskanych w poprzednich emisjach. W szczególności wyróżnia się udział inwestorów z Wielkiej Brytanii i Irlandii (41,8%), Francji i Włoch (17,2%), Niemiec, Austrii i Szwajcarii (5,4%) oraz krajów skandynawskich (4,2%). Pozostali europejscy inwestorzy odpowiadali za 12,8% alokacji. Inwestorzy z Bliskiego Wschodu mieli 3,8% udział w transakcji, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 1,2%, a z Azji 0,4%.

Popyt był rozłożony na 367 rachunki inwestycyjne, bardzo zróżnicowane zarówno pod względem geograficznym, jak i według rodzaju inwestora. Nawiązując do rodzaju inwestora, zarządzający funduszami stanowili 42,6%, następnie skarbce bankowe (22,7%), firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (13,3%) oraz banki centralne i oficjalne instytucje (10%). Udział pozostałych firm świadczących usługi bankowe wyniósł 4,7%, lewarowanych funduszy 4,7%, a udział innych inwestorów 2,1%.

Obligacja wyemitowana dzisiaj ma termin zapadalności 31 października 2033 r., a jej kupon wynosi 3,55%. Rentowność wyniosła 3,556%, co odpowiada 10 punktom bazowym powyżej obecnego 10-letniego benchmarku, z krótszym terminem zapadalności w kwietniu 2033 roku.

Dzięki przeprowadzonemu procesowi emisji, hiszpański Skarb Państwa wyemitował już 141,288 mld euro, czyli 58,8% swojego średnio- i długoterminowego programu finansowania na 2023 rok. Średnia zapadalność państwowego długu publicznego wynosi 7,92 lat, a średni koszt portfela papierów wartościowych Skarbu Państwa wynosi 1,938%.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2023/070623-bono-tesoro-10-anos.aspx