Media

PHIG.pl » Media » Rząd Hiszpański otwiera przetarg Misiones Chip w celu promocji projektowania półprzewodników i mikroelektroniki

Rząd Hiszpański otwiera przetarg Misiones Chip w celu promocji projektowania półprzewodników i mikroelektroniki

  • Data wydarzenia 26 maja 2023
  • ·
  • Publikacja 08 listopada 2023
  • ·

Program Misiones Chip przeznacza budżet o wartości 60 mln euro finansowany z funduszy EU Next Generation na rozwój możliwości naukowych w dziedzinie mikroelektroniki i półprzewodników oraz na współpracę między firmami.

Rząd Hiszpanii otworzył przetarg w ramach strategicznego projektu z zakresu mikroelektroniki i półprzewodników, znanego pod nazwą PERTE Chip, w celu wzmocnienia istniejącego ekosystemu centrów projektowych w Hiszpanii i przyciągnięcia nowych graczy.

Przetarg Misiones Chip został zorganizowany przez hiszpańskie Centrum Rozwoju Technologii Przemysłowych (CDTI), który należy do hiszpańskiego Ministerstwa Nauki i Innowacji, współpracuje z hiszpańskim Ministerstwem Gospodarki i Transformacji Cyfrowej, a także jest specjalnym komisarzem hiszpańskiego Krajowego Programu Badań Naukowych PERTE Chip. Jego celem są projekty badawczo-rozwojowe B+R, które zwiększają możliwości naukowe w dziedzinie mikroelektroniki i półprzewodników, wspierają współpracę publiczno-prywatną oraz uzupełniają bazę wiedzy i ulepszają technologię hiszpańskich firm.

Jest to jeden z filarów PERTE Chip, zatwierdzony rok temu przez hiszpańską Radę Ministrów w celu uczynienia Hiszpanii jednym z europejskich wzorców w branży półprzewodników i mikroelektroniki. Dotacje te, przyznawane w ramach procedury przetargowej, mają budżet w wysokości 60 mln euro finansowany z funduszy EU Next Generation . Pomogą one wzmocnić istniejący ekosystem centrów projektowych w Hiszpanii oraz przyciągną nowych graczy.

Zmienna intensywność finansowania

Fundusz Misiones Chip będzie finansować projekty badawczo-rozwojowe B+R oparte na współpracy przedsiębiorstw, o budżecie od 3 mln EUR do 15 mln EUR, wraz z możliwością zawiązania konsorcjów, przy czym maksymalna intensywność dotacji jest zmienna: 65% dla dużych przedsiębiorstw; 75% dla średnich przedsiębiorstw; y 80% dla małych przedsiębiorstw.

Działania muszą koniecznie przestrzegać zasady niepowodowania znaczących szkód w środowisku (DNSH - zasada Do Not Significant Harm), gdyż pomaga ona wnieść znaczącą wartość dodaną w zakresie środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Wnioski można składać od 5 czerwca do 17 lipca do godziny 12:00 w  elektronicznej siedzibie Centrum Rozwoju Technologii Przemysłowych (CDTI). Przetargi zorganizowane w ramach programu „Misje naukowe i innowacyjne związane z PERTE Chip" są zgodne z celami strategicznymi rządowego projektu strategicznego i pod patronatem Krajowego Programu Badań Naukowych, Technicznych i Innowacyjnych 2021-2023.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2023/260523-gobierno-convoca-misiones-chip.aspx