Media

PHIG.pl » Media » Wzrost inwestycji zagranicznych w Hiszpanii o 20,3% w pierwszym kwartale 2023 r.

Wzrost inwestycji zagranicznych w Hiszpanii o 20,3% w pierwszym kwartale 2023 r.

  • Data wydarzenia 20 czerwca 2023
  • ·
  • Publikacja 30 grudnia 2023
  • ·

Według danych opublikowanych dziś w Rejestrze Inwestycji Zagranicznych DataInvex, odnotowuje się ciągły wzrost inwestycji zagranicznych w Hiszpanii w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Przepływy inwestycji zagranicznych w Hiszpanii brutto w pierwszych miesiącach 2023 r. wzrosły o 8,1% w ujęciu brutto w porównaniu do tego samego okresu w 2022 r.  Jeśli chodzi o inwestycje nie związane ze spółkami ETVE (hiszpańskimi holdingami zagranicznymi, którzy są jednostkami finansowymi i nie generują znaczących rzeczywistych skutków ekonomicznych), odnotowano wzrost o 20,3% w porównaniu z pierwszym kwartałem w 2022 r., który wyniósł 9 912 mln euro.  Oznacza to wzrost o 50,8% w porównaniu ze średnią z poprzednich pięciu lat.

Na poziomie sektorowym, przemysł wychodzi na prowadzenie, plasując się jako czołowy sektor, który praktycznie jest na równi z sektorem usług. Tym samym 48,8% wszystkich inwestycji zagranicznych trafiło do przemysłu, 48,5% do sektora usług, a 2,6% do sektora budowlanego.

Stany Zjednoczone stały się w tym okresie wiodącym inwestorem w Hiszpanii: wyemitowały 58,1% przepływów inwestycji, które trafiły do Hiszpanii i nie były związane ze spółkami ETVE. Wspomniany kraj, wraz z Australią i Francją, odpowiadał za 72,6% inwestycji. Kolejne miejsca jako inwestorzy w Hiszpanii zajęły Szwajcaria, Wielka Brytania, Meksyk i Japonia.

Cztery regiony Hiszpanii należące do różnych wspólnot autonomicznych – Madryt, Walencja, Katalonia i Murcja, odpowiadały prawie za 96,3% wszystkich inwestycji zagranicznych zarejestrowanych w Hiszpanii w pierwszym kwartale 2023 r.

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2023/200623-inversion-extranjera-primer-trimestre.aspx