Media

PHIG.pl » Media » Hiszpańskie Ministerstwo ds. Przemian Ekologicznych przyznaje 100 mln euro dotacji na duże projekty dotyczące elektrolizerów do produkcji wodoru

Hiszpańskie Ministerstwo ds. Przemian Ekologicznych przyznaje 100 mln euro dotacji na duże projekty dotyczące elektrolizerów do produkcji wodoru

  • Data wydarzenia 05 czerwca 2023
  • ·
  • Publikacja 01 grudnia 2023
  • ·

Przyznano dofinansowanie siedmiu inicjatywom mającym na celu połączenie dużych elektrolizerów w środowiskach przemysłowych na terenie pięciu wspólnot autonomicznych. 60% środków z przetargu przeznaczono na projekty w obszarach Sprawiedliwych Przemian i Wyzwań Demograficznych.

Hiszpańskie Ministerstwo ds. Przemian Ekologicznych i Wyzwań Demograficznych (MITECO) przyznało 100 mln euro dotacji na innowacyjne projekty związane z dużymi elektrolizerami do produkcji wodoru, które odpowiadają trzeciej linii programu H2 Value Chain. Program jest częścią Strategicznego Projektu Ożywienia i Transformacji Gospodarczej (PERTE) w zakresie energii odnawialnej, odnawialnego wodoru i magazynowania (ERHA) (PERTE ERHA) i ma na celu promowanie zarówno rozwoju demonstratorów elektrolizy, jak i inicjatyw na rzecz połączenia elektrolizerów o dużej wydajności w środowiskach przemysłowych.

Program, zarządzany przez Instytut EPE ds. Dywersyfikacji i Oszczędności Energii (IDAE), działający przy MITECO, przyznał dotacje w wysokości 10 i 15 milionów dla siedmiu projektów w pięciu wspólnotach autonomicznych: Andaluzja (3), Wspólnota Walencka, Asturias, Galicia y Castilla-La Mancha. Przeznaczono łącznie 60 milionów na inicjatywy w obszarach Sprawiedliwych Przemian i Wyzwań Demograficznych. Zaliczają się do nich takie obszary jak między innymi tereny znajdujące się nieopodal dawnych elektrowni cieplnych: Carboneras (Almeria), Meirama (A Coruña), lub kompleksu termoelektrycznego Aboño (Asturia).

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2023/050623-ayudas-proyectos-electrolizadores.aspx