Media

PHIG.pl » Media
styc
10

Wymiana gospodarcza

Bardzo się cieszymy, że wspólnie możemy podsumować bardzo dobry rok we współpracy polsko – hiszpańskiej. » więcej

marc
16

Stan alarmu na terenie Hiszpanii

Poważny kryzys wywołany zakażeniami COVID-19 w Hiszpanii, którego krótko i długoterminowe skutki są jeszcze do trudne przewidzenia, zmusił Rząd Królestwa Hiszpanii do ogłoszenia stanu alarmu i wprowadzenia wyjątkowych środków zaradczych w celu zminimalizowania negatywnego wpływu pandemii oraz odbudowania społecznego i produkcyjnego zaplecza kraju po  zakończeniu kryzysu zdrowotnego. » więcej