Media

PHIG.pl » Media » Wskaźnik klimatu koniunktury gospodarczej w Hiszpanii osiągnął w lutym nowy rekord

Wskaźnik klimatu koniunktury gospodarczej w Hiszpanii osiągnął w lutym nowy rekord

  • Data wydarzenia 25 lutego 2022
  • ·
  • Publikacja 25 lutego 2022
  • ·

Według najnowszych danych opublikowanych przez hiszpańskie Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Turystyki, wskaźnik klimatu koniunktury gospodarczej w Hiszpanii (ICI) wzrósł w lutym o 3,5 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca, odnotowując wynik 10,4 punktu i osiągając tym samym najwyższą wartość w historii.

Według hiszpańskiej Minister Przemysłu, Handlu i Turystyki Reyes Maroto dane te: „potwierdzają, że pozytywna tendencja w prognozach dla przemysłu umacnia się, zarówno w produkcji, jak i w sferze zamówień i zatrudnieniu. W ten sposób nie tylko ICI, ale także inne wskaźniki koniunktury osiągnęły już wartości wyższe niż te odnotowane przed marcem 2020 roku. Dzięki ambitnemu planowi inwestycji przemysłowych realizowanemu przez rząd w ramach planu naprawy gospodarczej, wzmocnione zostaną strategiczne sektory, m.in. motoryzacyjny, rolno-przemysłowy czy morski”.
Oczekiwania dotyczące zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące osiągnęły wartość 3,1 punktu, co oznacza, że nadal są wyższe niż przed rozpoczęciem pandemii.
Działalność przemysłowa zaczęła się ożywiać w drugiej połowie 2020 r., utrzymując wysoki poziom w 2021 r. Niektóre ze wskaźników, takich jak indeks produkcji przemysłowej czy liczba osób objętych ubezpieczeniem społecznym w przemyśle, osiągnęły już wartości wyższe od tych odnotowanych przed marcem 2020 roku.


Źrodło:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/250222-climaindustrial.aspx