Media

PHIG.pl » Media » Hiszpania: PKB w 2022 roku wzrósł o 5,5%

Hiszpania: PKB w 2022 roku wzrósł o 5,5%

  • Data wydarzenia 15 lutego 2023
  • ·
  • Publikacja 15 lutego 2023
  • ·

Produkt krajowy brutto Hiszpanii w 2022 roku wzrósł o 5,5% w porównaniu z 2021 rokiem, czyli tyle samo, co w roku poprzednim.

 

W 2022 r. PKB wyniósł 1 328 922 mln euro. Bezwzględna wartość PKB w Hiszpanii wzrosła o 122 080 mln euro w porównaniu z 2021 r. PKB na mieszkańca Hiszpanii w 2022 roku wyniósł 27 910 euro, o 2410 euro więcej niż w 2021 roku, kiedy to wyniósł 25 500 euro.

 

W styczniu wzrósł w Hiszpanii wskaźnik cen artykułów konsumpcyjnych

 

Roczna stopa inflacji w styczniu 2023 r. wyniosła 5,9%, czyli o 2 dziesiąte więcej niż w poprzednim miesiącu.

Miesięczne wahania CPI  wyniosły -0,2%, więc skumulowana inflacja w 2023 r. wynosi -0,2%. Należy zwrócić uwagę na 4,5% wzrost cen usług telekomunikacyjnych, osiągający w skali roku poziom 2,3%, co kontrastuje ze spadkiem cen odzieży i obuwia o -11,5% i wahaniem rok do roku o 3,6%.