Media

PHIG.pl » Media » Rekordowy wynik hiszpańskiego eksportu – wzrost o 28,3% w okresie do lutego 2022

Rekordowy wynik hiszpańskiego eksportu – wzrost o 28,3% w okresie do lutego 2022

  • Data wydarzenia 18 kwietnia 2022
  • ·
  • Publikacja 18 kwietnia 2022
  • ·

W okresie styczeń-luty 2022 eksport hiszpańskich towarów wzrósł o 28,3% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego i osiągnął 56 521 mln euro, ustanawiając tym samym nowy rekord.

Również w imporcie odnotowuje się najwyższy wynik w związku ze wzrostem o 43,5% (67 296 mln euro).
Jak podkreśla Sekretarz Stanu ds. Handlu Xiana Méndez: „W lutym eksport i import nadal znacząco rosły. Warto zauważyć, że wymiana handlowa Hiszpanii rozwija się szybciej niż w wielu innych wiodących gospodarkach”.
Wskaźnik pokrycia - stosunek eksportu do importu - wyniósł 84,0%. W ujęciu ilościowym eksport wzrósł o 11,1%, ponieważ ceny, wyrażone wskaźnikami wartości jednostkowej, wzrosły o 15,5%. Import wzrósł o 16,9%, po uwzględnieniu zwrotu cen o 22,7%.
Wzrost hiszpańskiego eksportu w okresie od stycznia do lutego w ujęciu rok do roku (28,3%) był wyższy niż w krajach sąsiednich, przewyższając wzrost odnotowany we Francji (23,0%), Wielkiej Brytanii (19,3%) i Niemczech (12,8%).
Poza Europą wzrosła także sprzedaż z USA (18,4%), Chin (13,6%) i Japonii (14,4%).
Wszystkie sektory przyczyniły się do wzrostu rocznej stopy zmiany eksportu. Największy wkład w rozwój odnotowały sektory: chemiczny, energetyczny, półproduktów niechemicznych, żywnościowy, tytoniowy oraz napojów bezalkoholowych.
Eksport do Unii Europejskiej (63,0% całości) wzrósł o 31,7% w przeciągu pierwszych dwóch miesięcy roku. Sprzedaż do strefy euro (55,5% ogółu) wzrosła o 32,3%, a sprzedaż do pozostałych krajów Unii Europejskiej (7,5% ogółu) wzrosła o 27,3%.
Sprzedaż do krajów trzecich (37% ogółu) wzrosła w tym okresie o 23,1%, przy wzroście eksportu do Ameryki Północnej (33,8%), Ameryki Łacińskiej (32,2%), Afryki (24,7%), na Bliski Wschód (11,6%) i do Azji z wyłączeniem Bliskiego Wschodu (0,6%).
Wspólnoty autonomiczne, w których odnotowano największy wzrost eksportu to Wyspy Kanaryjskie, Wspólnota Madrytu i Księstwo Asturii.


Źródło:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/180422-comex.aspx