Media

PHIG.pl » Media » 16 mln euro na Komplementarny Plan dla Biotechnologii w Hiszpanii

16 mln euro na Komplementarny Plan dla Biotechnologii w Hiszpanii

  • Data wydarzenia 17 lutego 2022
  • ·
  • Publikacja 17 lutego 2022
  • ·

Minister Nauki i Innowacji Hiszpanii, Diana Morant, przedstawiła Komplementarny Plan dla Biotechnologii ukierunkowany na rozwój medycyny spersonalizowanej i obejmujący łącznie 32 miliony euro, w podziale po 50% z Rządu Hiszpanii i wspólnot autonomicznych.

Komplementarny Plan dla Biotechnologii, to program badawczy współzarządzany i współfinansowany przez rząd i pięć wspólnot autonomicznych, mający na celu korzystnie wpłynąć na wzrost zaawansowanych terapii i medycyny dzięki nauce i innowacjom.

 

Celem Planu komplementarnego jest promowanie B+R+I w biotechnologii stosowanej w ochronie zdrowia w celu dokonania postępów w zindywidualizowanym leczeniu. „Dzięki temu projektowi rząd i wspólnoty autonomiczne uczestniczą w rewolucji medycznej, tworząc instrumenty, które pomogą każdemu w dostępie do spersonalizowanej medycyny precyzyjnej w naszym kraju” – pokreśliła Minister Nauki i Innowacji.

 

W ramach tego planu rząd będzie pracował z Katalonią, Krajem Basków, Galicją, Kastylią La Manchą i Estremadurą w celu wspierania nauki i innowacji w dziedzinie biotechnologii. Przede wszystkim, program ten wdraża sześć głównych kierunków działania: mikroskopia krioelektronowa stosowana w medycynie spersonalizowanej; wdrożenie i analiza baz danych w medycynie precyzyjnej; platforma do badań przesiewowych leków i analizy interakcji lekowych; opracowanie modeli biologicznych do badań przesiewowych i badania aktywności cząsteczek terapeutycznych; rozwój leków tworzonych na bazie nanotechnologii, biodystybucja, toksyczność i działania terapeutyczne w modelach patologicznych oraz techniki i procesy zaawansowanych i ukierunkowanych terapii, szkolenia chirurgicznego i robotyki medycznej.

 

PERTE

Ten komplementarny plan jest częscią PERTE para la Salud de Vanguardia, publiczno-prywatnego instrumentu współpracy opartego na transformacji sektora zdrowia poprzez naukę i innowację. Projekt PERTE przewiduje inwestycję o wartości co najmniej 1469 mln euro w okresie 2021-2023, z udziałem sektora publicznego przekraczającego 982 mln euro i inwestycjach prywatnych wstępnie oszacowanych na blisko 487 mln euro.

Plany Komplementarne są nowym narzędziem ukierunkowanym na rozpoczęcie realizacji programów badawczych w obszarach strategicznych, współzarządzanych i współfinansowanych przez wspólnoty autonomiczne. Plany te umożliwiają nawiązanie współpracy pomiędzy administracją centralną, wspólnotami autonomicznymi i funduszami europejskimi w obliczu kluczowych wyzwań.

Łącznie zaplanowano osiem Planów Komplementarnych, które obejmą 444,7 mln euro do 2025r., z których Ministerstwo Nauki i Innowacji Hiszpanii sfinansuje 285,3 mln euro, 64% całkowitego budżetu, a wspólnoty pozostałe 36%, czyli 159,4 mln euro. Każdy z planów obejmuje udział co najmniej czterech wspólnot autonomicznych i będzie koordynowany przez państwo i wspólnotę.

 

Osiem Planów Komplementarnych poświęconych jest obszarom energii i wodoru odnawialnego, naukom morskim, komunikacji kwantowej, biotechnologii, obszarom rolno-spożywczym, astrofizyce i fizyce wysokich energii, zaawansowanym materiałom i bioróżnorodności.

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ciencia-e-innovacion/Paginas/2022/170222-biotecnologia.aspx