Media

PHIG.pl » Media » Wzrost w turystyce międzynarodowej w Hiszpanii w 2021 roku

Wzrost w turystyce międzynarodowej w Hiszpanii w 2021 roku

  • Data wydarzenia 02 lutego 2022
  • ·
  • Publikacja 02 lutego 2022
  • ·

W roku 2021 odnotowano w Hiszpanii wzrost liczby odwiedzających o 64,4% i wzrost wydatków o 76%.

W 2021 r. Hiszpanię odwiedziło 31,1 mln turystów, co stanowiło wzrost o 64,4% w porównaniu z 18,9 mln w roku poprzednim, według danych opublikowanych przez Hiszpański Instytut Statystyczny INE. Całkowite wydatki poniesione przez turystów niebędących rezydentami w Hiszpanii w 2021 r. wyniosły 34 816 mln euro, co stanowiło wzrost o 76% w porównaniu z 2020 r. (19 787 mln).

W odniesieniu do globalnych danych za 2021 r. Minister Przemysłu, Handlu i Turystyki Reyes Maroto skomentowała: „2022 rok wzmocni ożywienie w sektorze, a Hiszpania wykorzysta swoje mocne strony w porównaniu z innymi konkurencyjnymi miejscami docelowymi”.

 

Przyjazdy w grudniu

W grudniu do Hiszpanii przybyło 2,9 miliona międzynarodowych turystów, co oznacza wzrost o 354,5% w porównaniu z grudniem 2020. Najwięcej turystów przybyło z Francji  - ponad 530 tysięcy - 18% ogółu, co oznaczało wzrost o 224,8% w porównaniu z grudniem 2020.

Wielka Brytania i Niemcy to kolejne kraje o największej liczbie turystów odwiedzających Hiszpanię. Z Wielkiej Brytanii przybyło ponad 415 tysięcy turystów, a z Niemiec ponad 405 tysięcy.

Głównym kierunkiem dla turystów w grudniu były Wyspy Kanaryjskie (30,6%). Za nimi plasuje się Katalonia (18,9%) i Walencja (13,0%).

Wydatki turystyczne

Całkowite wydatki poniesione przez międzynarodowych turystów odwiedzających Hiszpanię w grudniu sięgają 3 542 mln euro, co stanowi wzrost o 408,4% w porównaniu z tym samym miesiącem w 2020 roku.

Średnie wydatki na turystę wynoszą 1201 euro, przy rocznym wzroście o 11,8%. Z kolei, średnie dzienne wydatki wzrosły o 14,5%, do 126 euro.

Wspólnotami autonomicznymi będącymi głównym celem podróży z największą ilością wydatków na turystykę w grudniu były Wyspy Kanaryjskie (35,1%), Katalonia (15,5%) i Madryt (12,6%).

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/020222-turimo-frontur-egatur.aspx