Media

PHIG.pl » Media » Wskaźnik zaufania w przemyśle w Hiszpanii osiągnął w grudniu najwyższą wartość od 20 lat

Wskaźnik zaufania w przemyśle w Hiszpanii osiągnął w grudniu najwyższą wartość od 20 lat

  • Data wydarzenia 10 stycznia 2022
  • ·
  • Publikacja 10 stycznia 2022
  • ·

Wskaźnik zaufania w przemyśle w Hiszpanii (ICI) wzrósł w grudniu o 2,1 punkty w porównaniu z poprzednim miesiącem, osiągając wartość 5,9 punktów.

Wskaźnik utrzymuje się na maksymalnych wartościach zarówno do tej pory w tym roku, jak i powyżej poziomów osiągniętych przez dwie ostatnie dekady (od czerwca 2000 r., kiedy to odnotował również wartość 5,9 punktów). W ujęciu rocznym, podobnie jak w poprzednich miesiącach, wskaźnik odnotował znaczną poprawę, osiągając wartość o 13,8 pkt wyższą niż w grudniu 2020 r.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/070122-climaindustrial.aspx