Media

PHIG.pl » Media » Rekordowy poziom inwestycji publicznych Hiszpanii w edukację – 55 265,8 milionów euro w 2020 roku

Rekordowy poziom inwestycji publicznych Hiszpanii w edukację – 55 265,8 milionów euro w 2020 roku

  • Data wydarzenia 23 lutego 2022
  • ·
  • Publikacja 23 lutego 2022
  • ·

Wydatki publiczne na edukację dla administracji i uniwersytetów publicznych osiągnęły w 2020 r. 55 265,8 mln euro, czyli o 4,1% więcej niż w 2019 r., zgodnie ze Statystykami Wydatków Publicznych na Edukację, opublikowanymi przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawodowego.

Jest to największa odnotowana inwestycja publiczna w edukację, o wartości powyżej 53 895 euro, dotychczasowego historycznego maksimum z 2009 r. Stanowi również 4,93% PKB, przewyzszając wartość 4,27% udziału w PKB w 2019 roku.

 

W przypadku inwestycji w edukację pozauniwersytecką wzrost wyniósł 5,7%, do 39 825 mln euro. Wydatki na edukację uniwersytecką wzrosły o 2,8%, do 10 267 mln euro.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Paginas/2022/230222-inversion-publica.aspx