Media

PHIG.pl » Media » Rekordowy poziom eksportu hiszpańskiego - ponad 316 miliardów euro

Rekordowy poziom eksportu hiszpańskiego - ponad 316 miliardów euro

  • Data wydarzenia 17 lutego 2022
  • ·
  • Publikacja 17 lutego 2022
  • ·

Hiszpański eksport towarów w 2021 r. po raz pierwszy przekraczył 300 miliardów euro i wyniósł 316,609 miliardów euro.

Oznacza to wzrost o 21,2% rok do roku w porównaniu z poziomem w 2020 r. i wzrost o 9,1% w porównaniu z 2019 r., przekraczając poziomy sprzed pandemii.


Ponadto, hiszpańska działalność eksportowa wykazuje większą dynamikę niż cała gospodarka europejska. Dynamika hiszpańskiego eksportu w okresie od stycznia do grudnia wyniosła 21,2% w ujęciu rok do roku i była wyższa niż w krajach UE-27 i strefie euro (w obu przypadkach 17,1%).


Sekretarz Stanu ds. handlu, Xiana Méndez skomentowała: „Dane te pokazują, że ożywienie hiszpańskiego eksportu jest faktem. Po wstrząsie jaki kryzys zdrowotnym wywarł na przepływy handlowe, nasz sektor zagraniczny bardzo intensywnie ożywił się w 2021 r., przekraczając znacząco poziom sprzed pandemii”.  Ponadto, podkreśliła, że sektor zagraniczny jest niezaprzeczalnym motorem ożywienia gospodarczego Hiszpanii ponieważ przyczynił się do wzrostu PKB od drugiego kwartału 2021 roku. Relacja eksportu hiszpańskich towarów i usług do PKB, wzrosła o 4 punkty procentowe w 2021 roku, do 34,6%, odzyskując podobną wagę do tej z lat przed pandemią.

Z kolei import wyniósł 342.787 milionów euro, co również jest rocznym historycznym maksimum. Oznacza roczny wzrost o 24,8% w porównaniu do roku 2020 i 6,5% wzrost w stosunku do roku 2019.


Szybsza poprawa we wszystkich sektorach

 

Jeżeli chodzi o sytuację na poszczególnych rynkach, ożywienie hiszpańskiego eksportu było szybsze z głównymi europejskimi partnerami Hiszpanii: eksport do UE-27 wzrósł powyżej średniej (23,8%), a jego waga wzrosła do 61,8%. Krajami, które w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu eksportu były: Francja, Belgia, Włochy i Portugalia.

Sprzedaż do krajów trzecich(38,2% ogółu) również wzrosła w tym czasie o 17,3%, przy zwiększeniu eksportu do Ameryki Łacińskiej (26,1%), Ameryki Północnej (19,5%), Afryki (18,5%), Azji z wyłączeniem Bliskiego Wschodu (14,2%), Bliskiego Wschodu (12,7%) i Oceanii (9,6%).Źródło

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/170222-comex.aspx