Media

PHIG.pl » Media » Rekordowy poziom eksportu hiszpańskiego w styczniu 2022

Rekordowy poziom eksportu hiszpańskiego w styczniu 2022

  • Data wydarzenia 17 marca 2022
  • ·
  • Publikacja 17 marca 2022
  • ·

Poziom hiszpańskiego eksportu w styczniu 2022 wzrósł 24,6% w stosunku do stycznia 2021 i wyniósł 25.543 milionów euro, co oznacza najwyższy notowany poziom dla stycznia.

Poziom importu także osiągnął najwyższy historyczny poziom dla stycznia i wyniósł 31.666 milionów euro, co oznacza wzrost 42,2% w stosunku rocznym.
Zdaniem Sekretarz Stanu ds. Handlu Xiana Méndez: „W styczniu utrzymuje się tendencja wzrostowa, którą handel zagraniczny wykazywał przez cały rok 2021. Co więcej, hiszpański eksport nie tylko przekroczył poziom sprzed pandemii, ale także wzrósł o 13,4% w porównaniu ze styczniem 2019 r.”.
Dla porównania, wzrost eksportu w stosunku rocznym w styczniu w Niemczech wyniósł 11,0%, we Francji 25,7%, w Wielkiej Brytanii 28,8%, w Stanach Zjednoczonych 15,2% i Japonii 9,6%.  
Sektor chemiczny zarejestrował największy wkład w roczną stopę wzrostu eksportu w styczniu 2022; chodzi głównie o eksport leków, produktów energetycznych, półproduktów niechemicznych i dóbr inwestycyjnych. Natomiast wśród sektorów, które odnotowały wynik ujemny, znajdują się sektor żywnościowy, tytoniowy oraz sektor napojów.
Pod względem importu, największy pozytywny wkład w styczniu miały sektory: energetyczny, chemiczny, półproduktów niechemicznych i dóbr inwestycyjnych. Żaden sektor nie odnotował wkładu ujemnego.
W styczniu 2022 r. hiszpański eksport do UE-27 stanowił 65,4% całości (63,2% w styczniu 2021 r.) i wzrósł o 28,8%. Spośród głównych partnerów wyróżnia się wzrost sprzedaży do Portugalii (37,8%), Włoch (34,9%), Francji (21,8%) i Niemiec (6,4%).
Sprzedaż do krajów trzecich (34,6% ogółu) wzrosła o 17,4%, przy czym zwiększył się eksport do Ameryki Północnej (41,3%), Ameryki Łacińskiej (33,8%) i Afryki (22,3%). Sprzedaż do Wielkiej Brytanii wzrosła o 18,6%.
Wspólnoty autonomiczne, w których odnotowano największy wzrost eksportu, to Wspólnota Madrytu, Wyspy Kanaryjskie i Księstwo Asturii.


Źródło:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/170322-comex.aspx