Media

PHIG.pl » Media » Eksport hiszpański osiąga rekordowy wynik 389 mld euro w 2022 roku.

Eksport hiszpański osiąga rekordowy wynik 389 mld euro w 2022 roku.

  • Data wydarzenia 16 lutego 2023
  • ·
  • Publikacja 04 października 2023
  • ·

Hiszpański eksport dóbr w całym 2022 r. ustanowił nowy roczny rekord i po raz pierwszy przekroczył 389 mld euro.

Oznacza to wzrost o prawie 23% rok do roku w porównaniu z rokiem 2021.

Ponadto, hiszpańska aktywność eksportowa jest bardziej dynamiczna niż w przypadku gospodarek europejskich jako całości.

W 2022 roku sektor zagraniczny przyczynił się do prawie połowy wzrostu hiszpańskiego PKB, z wkładem 2,6 punktów procentowych, przy wzroście PKB o 5,5%. Hiszpański eksport wzrósł o prawie 23% pomimo obecnej sytuacji międzynarodowej.

 

Wzrost importu

Natomiast import od stycznia do grudnia 2022 r. osiągnął poziom 457 321,2 mln euro, co również jest rekordowym wynikiem rocznym. Liczba ta oznacza wzrost rok do roku o 33,4% w porównaniu z rokiem 2021.

W całym 2022 r. import wzrósł w większym stopniu ze względu na efekt wzrostu cen produktów energetycznych i surowców, a także konsolidacji w zakresie ożywienia popytu krajowego. Jednak od sierpnia ten wzrost importu gwałtownie wyhamował, a w grudniu odnotowano najniższe tempo w roku (11,1%).

 

Baza eksportu stała i w rozwoju

Baza eksportowa w Hiszpanii osiągnęła nowy rekord wszechczasów w 2022 roku. Przekroczyła po raz pierwszy 43 000 regularnych eksporterów o wartości powyżej tysiąca euro (podmioty, które wyeksportowały więcej niż tysiąc euro w każdym z ostatnich czterech lat), co stanowi wzrost o 2,7% w ostatnim roku. Co więcej, większość handlu (90%) realizowana jest przez regularnych eksporterów.

 

Zróżnicowanie rynków i sektorów

Hiszpański eksport odnotował dobre wyniki: rośnie we wszystkich sektorach w 2022 r. w porównaniu z 2021 r., a co więcej, wszystkie przekraczają sprzedaż w 2019 r. Średnio eksport jest o 34% wyższy niż w 2019 r., więc przezwyciężył wpływ pandemii na wszystkich rynkach.

Ożywienie hiszpańskiego eksportu było szybsze w przypadku głównych partnerów europejskich: eksport do UE-27 wzrósł powyżej całości (24,9% rok do roku, w porównaniu z 22,9%), a jego waga wyniosła 62,8%, o jeden punkt więcej niż w poprzednim roku. Kraje, które najbardziej przyczyniły się do wzrostu eksportu to: Francja, Belgia, Portugalia, Niemcy i Włochy. Zwiększyła się również sprzedaż do krajów trzecich, gdzie wzrost wyniósł 19,7%.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2023/160223-informe-comex.aspx