Media

PHIG.pl » Media » Rekordowe wyniki w handlu zagranicznym Hiszpanii w listopadzie 2021

Rekordowe wyniki w handlu zagranicznym Hiszpanii w listopadzie 2021

  • Data wydarzenia 20 stycznia 2022
  • ·
  • Publikacja 20 stycznia 2022
  • ·

W listopadzie 2021 hiszpański eksport towarów wzrósł o 22,6% w porównaniu z tym samym miesiącem w roku 2020 i wyniósł 30 309 mln euro.

Hiszpańska Sekretarz Stanu ds. Handlu, Xiana Méndez, zaznaczyła, że „w listopadzie 2021 roku, zarówno eksport, jak i import bardzo silnie wzrastały, ustanawiając nowe historyczne rekordy. Handel zagraniczny, dzięki naszym firmom eksportowym, które są bardzo konkurencyjne i dobrze ulokowane na rynkach międzynarodowych, staje się ponownie motorem wzrostu gospodarczego i tworzy  miejsca pracy.”

 

Import wzrósł o 36,3% w ujęciu rocznym i wyniósł 34 516 mln euro. W konsekwencji, w listopadzie 2021 r. odnotowano deficyt w wysokości 4 207 mln euro.

 

Wzrost eksportu z Hiszpani w listopadzie (22,6%) jest wyższy od wzrostu odnotowanego w strefie euro (18%) i UE-27 (17,4%). Dla porównania, wzrost eksportu we Włoszech wyniósł 16,8%, w Niemczech 12,1%, we Francji 12,8% i Wielkiej Brytanii 5,8%. Jeśli chodzi o kraje spoza UE, w Stanach Zjenoczonych eksport wzrósł o 23,5%, w Chinach 16,6% i w Japonii 20,5%.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/200122-comex-noviembre-2021.aspx