Media

PHIG.pl » Media
styc
24

Polsko-Hiszpański Dzień Sektora Kosmicznego

17 stycznia w Warszawie odbył się Polsko-Hiszpański Dzień Sektora Kosmicznego, zorganizowany przez Hiszpański Instytut Handlu Zagranicznego ICEX, pod patronatem polskiego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Kosmicznej.    » więcej

list
27

Silne strony hiszpańskiego sektora rolno-spożywczego

Minister Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności Hiszpanii Luis Planas przemawiał na drugim dorocznym szczycie rolnictwa i żywności, zorganizowanym w Paryżu i przedstawił mocne strony hiszpańskiego sektora rolno-spożywczego i postawę Hiszpanii w obliczu reformy Wspólnej Polityki Rolnej. » więcej