Media

PHIG.pl » Media » W styczniu zaobserwowany został znaczny wzrost ekonomiczny w Hiszpanii - Indeks PMI® hiszpańskiego sektora produkcyjnego

W styczniu zaobserwowany został znaczny wzrost ekonomiczny w Hiszpanii - Indeks PMI® hiszpańskiego sektora produkcyjnego

  • Data wydarzenia 01 lutego 2019
  • ·
  • Publikacja 01 lutego 2019
  • ·

Silny wzrost podsektora dóbr konsumpcyjnych napędza produkcję i nowe zamówienia z sektora produkcyjnego jako całości. Nacisk na koszty nadal słabnie w styczniu. Optymizm osiąga maksimum w przeciągu sześciu miesięcy.

 

Gospodarka produkcyjna Hiszpanii rozpoczęła rok 2019 z pozytywnymi wynikami, rejestrując silniejszy wzrost produkcji, nowe zamówienia i zatrudnienie. Pojawiły się doniesienia o większym popycie ze strony rynku krajowego i międzynarodowego, co z kolei zachęciło firmy do wzmocnienia zapasów zakupów i gotowych produktów. Optymizm dotyczący przyszłości wzrósł do najwyższego poziomu od sześciu miesięcy.


Tymczasem presja cenowa utrzymywała się na niskim poziomie, co było spowodowane najwolniejszym wzrostem kosztów nakładów od niespełna dwóch i pól roku.

Indeks IHS Markit PMI® hiszpańskiego sektora produkcyjnego korygowany sezonowo, złożony indeks opracowany w celu wykazania działań sektora produkcyjnego, wzrósł z poziomu 51,1 do 52,4 w styczniu. Zgodnie z silnym miesięcznym wzrostem, indeks PMI od ponad pięciu lat utrzymuje się powyżej poziomu 50% bez zmian.


Markit PMI Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji tego sektora. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.


W styczniowym badaniu wykazano solidny wzrost zarówno produkcji, jak i nowych zamówień. W obu przypadkach wzrost umocnił się od minimum prawie dwóch i pół roku w grudniu, w związku ze wzrostem popytu zarówno w kraju, jak i za granicą. W rzeczywistości zamówienia zagraniczne mocno wzrosły, choć w nieco słabszym tempie niż na koniec 2018 roku.

Najnowsze dane ujawniły znaczące rozbieżności między grupami rynkowymi w styczniu. Podczas gdy producenci towarów konsumpcyjnych odnotowywali silny wzrost zarówno produkcji, jak i nowych zamówień, to jedynie umiarkowany wzrost odnotowano wśród producentów towarów pośrednich. Z drugiej strony producenci dóbr inwestycyjnych zarejestrowali przyspieszony spadek produkcji, nowych zamówień i sprzedaży eksportowej.
Ponieważ produkcja i nowe zamówienia generalnie wzrosły w styczniu, wiele firm zdecydowało się na zwiększenie aktywności zakupowej w ciągu miesiąca. Wzrost, choć skromny, znacznie się poprawił w stosunku do niewielkiego spadku obserwowanego w grudniu ubiegłego roku i pomógł wyjaśnić marginalny wzrost zapasów zakupowych, który to wzrost był tylko drugim wzrostem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

W styczniu nastąpił również przyrost zapasów, ze względu na przewidywania firm o przyszłym rozwoju. Zauważono także ogólny wzrost liczby pracowników, a ostatni wzrost liczby personelu, choć niewielki, był według badań największym od sierpnia 2018 r. Pomogło to skupić się firmom na obowiązkach. Ponadto, chociaż odnotowano wzrost liczby oczekujących zamówień do realizacji, tempo wzrostu było jednak niewielkie.

W odniesieniu do cen, po znacznym osłabieniu w grudniu zeszłego roku, nacisk na ceny nakładu nadal spadał aż do początku 2019 r. Chociaż badane firmy ponownie zaznaczyły, że ceny energii, żywności i metali wzrosły, to najnowsze dane wskazują, że  był to najwolniejszy wzrost kosztów od sierpnia 2016 r. W rezultacie kwoty pobierane przez hiszpańskich producentów wzrosły nieznacznie w styczniu.

Ostatecznie, zaufanie do przyszłości umocniło się do najwyższego poziomu od lipca 2018 r. Uruchomienie nowych linii produktowych, planowana ekspansja operacji handlowych na nowych rynkach i nadzieja na generalnie silniejszy popyt powinny wspierać działalność w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

Komentując dane indeksu PMI, Paul Smith, dyrektor ds. Ekonomicznych IHS Markit podkreślił:

„Gospodarka produkcyjna Hiszpanii osiągnęła stosunkowo dobre wyniki na początku 2019 r. i częściowo odzyskała siły po rozczarowującym grudniu, odnotowując silniejsze wzrosty zarówno w produkcji, jak i nowych zamówieniach.

Źródlo:

https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/503baa91b5fb41f8a25bd9d096bc38af