Media

PHIG.pl » Media » Hiszpańska gospodarka poprawia konkurencyjność cenową w ostatnim kwartale 2018 roku

Hiszpańska gospodarka poprawia konkurencyjność cenową w ostatnim kwartale 2018 roku

  • Data wydarzenia 11 lutego 2019
  • ·
  • Publikacja 11 lutego 2019
  • ·

Umiarkowana zmiana cen w Hiszpanii poprawia konkurencyjność w stosunku do krajów członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Według opublikowanych dzisiaj danych, tj. według wskaźnika Trendu Konkurencyjności (ITC) obliczonego przy pomocy wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), konkurencyjność cen hiszpańskiej gospodarki poprawiła się w czwartym kwartale 2018 r. w porównaniu z OECD i krajami strefy euro.

W ostatnim kwartale 2018 r. ITC obniżyło się o 0,5% w stosunku do OECD za sprawą poprawy konkurencyjności Hiszpanii, która z kolei była spowodowana bardziej umiarkowaną ewolucją cen w Hiszpanii niż w pozostałych państwach członkowskich, pomimo niewielkiego wzrostu wartości euro w stosunku do głównych walut w tym obszarze.

Jeśli porównamy z UE-28, konkurencyjność Hiszpanii spadła (ITC wzrósł o 0,1%) ze względu na wzrost wartości euro w stosunku do walut krajów UE, które nie należą do strefy euro, podczas gdy  wskaźnik cen zredukował się o 0,3%. Natomiast, w stosunku do krajów strefy euro, konkurencyjność zyskała przewagę (0,2%).

W odniesieniu do krajów BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA) ITC wzrósł w czwartym kwartale o 2,5%  w tosunku rocznym. Utrata konkurencyjności w porównaniu z tym obszarem była spowodowana wzrostem kursu o 3,6%, podczas gdy  wskaźnik cen spadł o 1,0%.

 

Źródło:

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2019/110219-indicetendenciacom.aspx