Media

PHIG.pl » Media » Rząd Hiszpanii inwestuje 48,8 mln euro w 48 projektów, aby Hiszpania mogła być czołowym krajem kierującym badaniami i rozwojem w dziedzinie 6G.

Rząd Hiszpanii inwestuje 48,8 mln euro w 48 projektów, aby Hiszpania mogła być czołowym krajem kierującym badaniami i rozwojem w dziedzinie 6G.

  • Data wydarzenia 01 czerwca 2023
  • ·
  • Publikacja 23 listopada 2023
  • ·

Dotacje te mają na celu wzmocnienie ekosystemu B+R wokół najnowszej technologii mobilnej, wspieranie współpracy publiczno-prywatnej i stanowią również uzupełnienie dotacji przyznanych w 2021 r.

Hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki i Transformacji Cyfrowej, za pośrednictwem Sekretarza Stanu ds. Telekomunikacji i Infrastruktury Cyfrowej, opublikowało ostateczną uchwałę w sprawie przetargu na rzecz programu UNICO I+D 6G 2022, w ramach którego zostanie przeznaczona suma 48,4 mln euro z europejskich funduszy UE Next Generation Planu Odbudowy  na 48 projektów mających za cel wzmocnienie ekosystemu badawczego wokół najnowszej technologii mobilnej.

W trakcie procesu modernizacji i transformacji cyfrowej, przyspieszonego przez fundusze UE Next Generation i Plan Odbudowy, dotacje te stanowią część zobowiązania rządu do inwestowania w B+R+i aby Hiszpania mogła odgrywać wiodącą rolę we wdrażaniu technologii 6G.

Komisja Oceniająca UNICO I+D 6G 2022, w której skład wchodzą m.in. członkowie Sekretarza Stanu ds. Telekomunikacji i Infrastruktury Cyfrowej, wydała opinię na temat 48 z 53 przedstawionych projektów.

Dwa podprogramy dotacji

Dzięki zróżnicowanym planom inwestycji publicznych, dotacje zostały przyznane na projekty, których celem jest finansowanie infrastruktury i wyposażenia naukowo-technicznego uniwersytetów i ośrodków badawczych oraz promowanie rozwoju projektów B+R hiszpańskich firm znajdujących się na średnim poziomie dojrzałości.

Tym samym, przyznano 35,8 mln euro na projekty uniwersyteckie i ośrodki badawcze w celu finansowania infrastruktury badawczej w ramach technologii 5G+ i 6G oraz zakup sprzętu naukowego i technicznego, a prawie 13 mln euro przeznaczono na inicjatywy B+R przedsiębiorstw w zakresie technologii 5G+.

Jak podaje szereg badań, potencjał wzrostu globalnego PKB związany z sieciami i usługami 5G i 6G osiągnie 3 miliardy euro do 2030 roku.

Zaangażowanie w prace B+R nad najnowszymi technologiami mobilnymi cały czas trwa. Obecnie jest w trakcie oceny drugi przetarg zorganizowany w ramach UNICO I+D 6G, który niedawno zakończył przyjmowanie wniosków.

Wykaz oferentów jest dostępny tutaj.

O programie UNICO I+D

Plan Odbudowy, który ma na celu m.in. promowanie konsolidacji Hiszpanii jako jednego z wiodących krajów, jeśli chodzi o wdrażanie 5G i 6G poprzez wspieranie B+R+i w tej dziedzinie, przewiduje finansowanie w wysokości 230 mln euro do 2023 r. na tworzenie ekosystemu badań i innowacji wokół wspomnianej technologii.

W 2021 r. na mocy rozporządzenia pierwszego przetargu UNICO I+D, rząd Hiszpanii zatwierdził przyznawanie dotacji w wysokości ponad 90 mln euro na 113 projektów badawczych i innowacyjnych w zakresie wdrażania zaawansowanych technologii 5G i 6G.

Wśród wymogów tego przetargu ustalono, że wspomniane organizacje mają zlecać 70% swojej działalności hiszpańskim firmom, sprawiając, że sektor publiczny stanie się dźwignią i siłą przewodnią dla sektora prywatnego.

Aby zakończyć inicjatywę zapoczątkowaną dwa lata temu i skoncentrowaną na projektach o niskiej dojrzałości technologicznej (2-4), uruchomiono drugi etap sprzyjający tworzeniu ekosystemu badań i innowacji, wraz ze wsparciem dla projektów na bardziej zaawansowanych poziomach rozwoju (3-6) z wiodącą rolą sektora prywatnego.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2023/010623-proyectos-desarrollo-6g.aspx