Media

PHIG.pl » Media » Hiszpański eksport w pierwszych 10 miesiącach 2023 roku wyniósł rekordowe 319,8 mld euro

Hiszpański eksport w pierwszych 10 miesiącach 2023 roku wyniósł rekordowe 319,8 mld euro

  • Data wydarzenia 18 grudnia 2023
  • ·
  • Publikacja 10 stycznia 2024
  • ·

Hiszpański eksport towarów w okresie styczeń-październik 2023 r. wyniósł 319,862 mld euro, jak wynika z danych z hiszpańskiego Urzędu Celnego. Z kolei import spadł o 6,7% do 354,595 mld euro.

W rezultacie deficyt handlowy za pierwszych dziesięć miesięcy roku 2023 wyniósł 34 732 mln euro, co oznacza spadek o ponad 42% w porównaniu z tym samym okresem 2022.

To zmniejszenie tradycyjnej nierównowagi w handlu zagranicznym przyczynia się do tego, że Hiszpania odnotowuje nadwyżkę bilansu płatniczego na rachunku obrotów bieżących w wysokości 3% PKB (na podstawie kroczącej sumy ostatnich czterech kwartałów), co jest najlepszym wynikiem od 2018 roku.

Wskaźnik pokrycia - stosunek eksportu do importu - wyniósł 90,2% i wzrósł w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, kiedy osiągnął 84,1%.

 

Saldo nieenergetyczne wykazało deficyt w wysokości 6 549 mln euro, czyli o ponad połowę mniej niż skumulowane saldo do października 2022 r., a deficyt energii również zmniejszył się do 28 183 mln euro, w porównaniu do 43 908 mln euro w tym samym okresie 2022 r.

W podziale na sektory, w ciągu dziesięciu miesięcy 2023 r. wyróżniał się pozytywny wkład sektora motoryzacyjnego, dóbr kapitałowych oraz żywności, napojów i tytoniu.

Eksport do Unii Europejskiej (62,7% całości) wzrósł o 0,5% rok do roku w pierwszych dziesięciu miesiącach roku, podczas gdy eksport do krajów trzecich (37,3% całości) spadł o 0,7% w tym okresie.

Wspólnotami autonomicznymi o najwyższym wzroście eksportu były Kastylia i León (15,2%), Katalonia (9,7%) i La Rioja (9,0%).

 

Dane dotyczące handlu towarami za październik 2023 r.

W październiku hiszpański eksport towarów spadł o 2,4% rok do roku i wyniósł 32 277 mln euro, podczas gdy import spadł o 6,3% rok do roku i wyniósł 37 413 mln euro. W rezultacie w październiku 2023 r. odnotowano deficyt w wysokości 5 136 mln euro, w porównaniu z deficytem w wysokości 6 852 mln euro w tym samym miesiącu 2022 roku.

Dane te wynikają z ochłodzenia handlu międzynarodowego i spadku niektórych rodzajów eksportu, które w Hiszpanii znacznie wzrosły w 2022 r., takich jak szczepionki przeciwko COVID, pochodne ropy naftowej i energia elektryczna.

Główny pozytywny wkład poszczególnych sektorów w roczną stopę zmian eksportu w październiku pochodził z dóbr inwestycyjnych, sprzedaży w sektorze motoryzacyjnym i spożywczym.

 

Hiszpański handel usługami: dane globalne 2022

Hiszpański eksport usług wzrósł o 26,4% w globalnym obliczeniu ostatniego roku obrotowego 2022 i osiągnął 94 915,9 mln euro. Jeśli chodzi o import usług, w 2022 r. wyniósł 64 017,4 mln euro, czyli o 18,8% więcej niż w roku poprzednim. W rezultacie nadwyżka w handlu usługami wyniosła 30 898,4 mln euro, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Hiszpański Instytut Statystyczny (INE).

Usługi o największej wadze w eksporcie w 2022 r. to usługi biznesowe: 32 220,2 mln euro (33,9% całości i roczny wzrost o 22,9%) oraz transport: 24 519 mln euro (25,8% całości i wzrost o 33,3%).

Krajami docelowymi eksportu w 2022 r. były Stany Zjednoczone (11% całości), Wielka Brytania (9,7%) i Francja (9,3%).

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/economia-comercio-empresa/Paginas/2023/181223-exportaciones-espanolas-octubre.aspx