Media

PHIG.pl » Media » Hiszpański eksport produktów rolno-spożywczych i rybołówstwa osiągnął rekordową wartość 68 018 mln w 2022 r.

Hiszpański eksport produktów rolno-spożywczych i rybołówstwa osiągnął rekordową wartość 68 018 mln w 2022 r.

  • Data wydarzenia 02 sierpnia 2023
  • ·
  • Publikacja 02 stycznia 2024
  • ·

Hiszpański eksport produktów rolno-spożywczych i rybołówstwa wzrósł o 13,1% w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając rekordową wartość 68 018 mln euro.

Rosyjska inwazja na Ukrainę w lutym 2022 r. wywarła duży wpływ na gospodarkę europejską i światową, co w sektorze rolno-spożywczym jest jeszcze bardziej dotkliwe ze względu na zaangażowanie dwóch głównych  światowych producentów.
W obecnym scenariuszu, charakteryzującym się wysokimi międzynarodowymi cenami produktów, w całej hiszpańskiej gospodarce eksport wzrósł o 23,6% w porównaniu do 2021 roku.
W tym kontekście saldo handlowe całej gospodarki spadło o 116,7% w stosunku do 2021 r., a saldo sektora rolno-spożywczego i rybołówstwa spadło o 26% do 13 869 mln euro, ze względu na znaczny wzrost wartości importu.
Odzwierciedleniem roli sektora rolno-spożywczego i rybołówstwa w hiszpańskim handlu zagranicznym jest fakt, że jego eksport stanowił 17,5% eksportu całej gospodarki, a import 11,8%.


Główne grupy eksportowanych produktów w 2022 r:
• Pod względem znaczenia gospodarczego na pierwszym miejscu znajduje się grupa owoców, z 9 845 mln euro, a następnie mięso (9,70 mln euro) i warzywa (8 029 mln euro).
• Grupa olejów i tłuszczów jest grupą o największym wzroście eksportu w porównaniu z 2021 r., ze wzrostem o 33,1% i całkowitą wartością eksportu wynoszącą 7 194 mln euro.
• Grupa napojów odnotowała wzrost eksportu o 8,6%.

Kierunki eksportu produktów rolno-spożywczych i rybołówstwa w 2022 r:
• 64,1% eksportu trafiło do Unii Europejskiej (UE-27), co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z 2021 r.
• Eksport do krajów trzecich (35,9% całości) wzrósł o 9,9%.

Podane wyżej dane pochodzą z rocznego raportu o handlu zagranicznym opublikowanego przez hiszpańskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności.
 
Źródło:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2023/020823-informe-exportaciones-agroalimentarias.aspx