Media

PHIG.pl » Media » Luis Planas: Prawo dotyczące łańcucha żywnościowego jest kluczowym elementem modernizacji hiszpańskiego sektora rolno-spożywczego

Luis Planas: Prawo dotyczące łańcucha żywnościowego jest kluczowym elementem modernizacji hiszpańskiego sektora rolno-spożywczego

  • Data wydarzenia 15 czerwca 2023
  • ·
  • Publikacja 20 grudnia 2023
  • ·

Hiszpański Minister Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności, Luis Planas podkreślił potencjał eksportowy hiszpańskich firm rolno-spożywczych, których obroty wynoszą około 70 miliardów euro, co jest „rekordowym wynikiem w historii Hiszpanii". Jesteśmy czwartym największym eksporterem Unii Europejskiej i siódmym na świecie pod względem wielkości.” – powiedział.

 

Hiszpański Minister docenił wartość  prawa dotyczącego łańcucha żywnościowego, opisując je jako „kluczowy element modernizacji hiszpańskiego sektora rolno-spożywczego”.

Przypomniał, że oprócz napędzania wzrostu wartości w całym sektorze spożywczym, po 18 miesiącach obowiązywania przyczyniła się ona do zapewnienia „większej przejrzystości, większej równowagi i większej ochrony najbardziej wrażliwego ogniwa w produkcji żywności, czyli producentów”. Prawo to ma na celu stałe umacnianie stosunków i wymianę handlową w sektorze rolno-spożywczym.

Podkreślił także związek jaki istnieje między przemysłem spożywczym a środowiskiem wiejskim, ponieważ jest to miejsce, do którego dociera 70% hiszpańskiej produkcji rolnej, stanowiąc „punkt odniesienia” dla rozwoju gospodarczego. Ten sektor obejmuje ponad 30 000 firm, które są siłą napędową dla obszarów wiejskich. Zatrudniają one ponad 500 000 osób, a 40% udział kobiet, stanowi wynik przewyższający inne branże. Wspomniany sektor wytwarza wartość 126 000 milionów euro, co czyni go wiodącym hiszpańskim sektorem produkcyjnym.

Ponadto, Planas podkreślił zdolność branży do zmian i dostosowania się do nowych wymagań konsumentów. Ta wszechstronność nie tylko pozwoliła jej zdobyć zaufanie rynków, ale jest też „dobrą okazją, aby spojrzeć w przyszłość i budować wartość".

Chodzi tu o potrzebę zagwarantowania stabilności sektora rolno-spożywczego. Dlatego też rząd ustanowił różne inicjatywy i programy promujące badania, innowacje i rozwój w sektorze rolno-spożywczym. Celem jest odpowiadanie na nowe zapotrzebowania konsumentów, ale także wspieranie transformacji w kierunku coraz to bardziej zrównoważonego i opłacalnego systemu żywnościowego.

Według ministra Hiszpanii, Wspólna Polityka Rolna (WPR), podstawowy element wsparcia finansowego dla sektora, o wartości ponad 47 724 mln euro do 2027 r., ma ważne linie wsparcia dla przetwórstwa, marketingu i dla produktów rolno-spożywczych, na które zostanie przeznaczone około 931 mln euro. Ogólnie rzecz biorąc, Hiszpania będzie dysponowała 1,8 miliardami euro, które zostaną przeznaczone na pobudzenie inwestycji w przemyśle spożywczym w okresie funkcjonowania obecnej WPR, zważywszy na fakt, że innowacje będą jednym z podstawowych narzędzi gwarantujących przyszłą rentowność sektora, podkreślił Luis Planas.

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2023/150623-planas-ley-cadena-alimentaria.aspx