Media

PHIG.pl » Media » Poprawa klimatu przemysłowego w Hiszpanii w sierpniu

Poprawa klimatu przemysłowego w Hiszpanii w sierpniu

  • Data wydarzenia 29 sierpnia 2019
  • ·
  • Publikacja 29 sierpnia 2019
  • ·

Wskaźnik Klimatu Przemysłowego w Hiszpanii w sierpniu wyniósł +1,4 ptk, osiągając wartości dodatnie, co nie miało miejsca od pierwszej połowy 2018 roku i potwierdza tendencję stabilizacyjną, która przejawia się od początku roku.

Raül Blanco, Hiszpański Sekretarz Generalny ds. Przemysłu i MŚP wskazał, że „konkurencyjność hiszpańskiego przemysłu jest nadal pozytywna, czego dowodem jest ewolucja i solidność eksportu, który utrzymuje najwyższy poziom od lat”.

 

Poprawa Wskaźnika Klimatu Przemysłowego (ICI) w sierpniu to najbardziej wyróżniające się dane w Ankiecie Koniunktury Przemysłowej, opublikowanej przez hiszpańskie Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Turystyki.  Wskaźnik ICI skorygowany o zmiany sezonowe odzyskuje 4,2 punktu w odniesieniu do wartości odnotowanej w lipcu 2018 (-2,8) i 6,2 punktu w odniesieniu do sierpnia 2018 r. (-4,8). Poprawa ta wynika głównie z dodatniego poziomu oczekiwań produkcyjnych (+6,2), nieznacznie skompensowanego przez wartość bliską zeru w portfelu zamówień (-0,2) oraz umiarkowaną wartość zapasów produktów gotowych (+1,9).

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2019/290819-climaindustrial.aspx