Media

PHIG.pl » Media » Prognozy Komisji Europejskiej potwierdzają, że PKB Hiszpanii w 2019 r. będzie wyższe niż średnia UE

Prognozy Komisji Europejskiej potwierdzają, że PKB Hiszpanii w 2019 r. będzie wyższe niż średnia UE

  • Data wydarzenia 07 maja 2019
  • ·
  • Publikacja 07 maja 2019
  • ·

Komisja utrzymuje dla Hiszpanii swoją prognozę wzrostu PKB na poziomie 2,1% w 2019 r. i 1,9% w 2020 r. Szacunki Komisji potwierdzają, że Hiszpania nadal ma wzrost gospodarczy wyższy niż średnia Unii Europejskiej oraz strefy euro.

Podobnie, najnowsze wskaźniki ekonomiczne potwierdzają pozytywną ewolucję gospodarki. Hiszpańska Minister Gospodarki i Biznesu, Nadia Calviño, podkreśliła „dobry kierunek popytu wewnętrznego na początku roku, o czym świadczą dane wzrostu PKB o 0,7 w pierwszym kwartale”.

Komisja odnotowuje w raporcie, że wzrost zatrudnienia jest wyższy niż oczekiwano i szacuje, że w 2019 roku stopa bezrobocia spadnie do 13,5%, a w 2020 do 12,2%.
Rząd hiszpański natomiast utrzymuje prognozę wzrostu na poziomie 2,2% w 2019 r. i 1,9% w 2020 r.

Jeśli chodzi o deficyt publiczny, Komisja Europejska oczekuje jego obniżenia z 2,5% PKB w 2018 r. do poziomu 2,3% PKB w 2019 r. i 2% w 2020 r.
Zmniejszenie deficytu osiągnięte w 2018 r. pozwala Hiszpanii na wyjście z ramienia naprawczego Paktu Stabilności i Wzrostu. Komisja przewiduje spadek do 96,3% stosunku zadłużenia do PKB w 2019 r. oraz do 95,7% w 2020 r.


Źródło:
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/economia/Paginas/2019/070519-economia.aspx