Media

PHIG.pl » Media » Syntetyczny wskaźnik aktywności eksportowej w Hiszpanii wzrasta w pierwszym kwartale 2019 roku

Syntetyczny wskaźnik aktywności eksportowej w Hiszpanii wzrasta w pierwszym kwartale 2019 roku

  • Data wydarzenia 16 kwietnia 2019
  • ·
  • Publikacja 16 kwietnia 2019
  • ·

Wzrost wskaźnika wynika z poprawy prognozy spółek dotyczącej wyników ich portfela zamówień krótkoterminowych. W ten sposób zakończyła się tendencja spadkowa odnotowana w ciągu ostatniego roku.

Firmy eksportujące zrewidowały w górę postrzeganie wyników ich portfela zamówień na następny kwartał, co doprowadziło do wzrostu wskaźnika syntetycznego aktywności eksportowej (ISAE) do poziomu 10,3 punktu, 1,4 więcej niż w poprzednim kwartale.

 

Wzrost ISAE był wynikiem krótkoterminowych oczekiwań eksportowych (17,5 punktu), podczas gdy wskaźnik bilansu aktualnego portfela zamówień (3,5 punktu) i prognozy eksportu na 12 miesięcy ( 25,1 punktu) niewiele się zmienia w stosunku do poprzedniego kwartału.

 

ISAE to wskaźnik podsumowujący informacje dostarczone przez firmy, z którymi przeprowadzono wywiady na temat ewolucji ich portfela zamówień eksportowych w kwartale referencyjnym i perspektyw na trzy i dwanaście miesięcy. Ten wskaźnik może mieścić się w zakresie od -100 do +100. Pozytywne wartości wskazują na lepsze postrzeganie działalności eksportowej i / lub prognoz.

 

Trzy czynniki najczęściej wymieniane z powodu ich pozytywnego wpływu na działalność eksportową to ewolucja popytu zewnętrznego (34,4%), konkurencja pod względem jakości (23%) oraz dostępność odpowiednich zasobów ludzkich (20, 8%), choć warto wspomnieć o spadku odsetka wzmianek o pierwszym czynniku przez czwarty kwartał z rzędu. Najczęściej wymienianymi czynnikami ze względu na ich negatywny wpływ były międzynarodowa konkurencja w zakresie cen (58%), ceny surowców (57,1%) i cena ropy (44,9%).

 

Główne kierunki eksportu na najbliższe dwanaście miesięcy to Francja (42,8%), Niemcy (37,3%), Włochy (23,1%), Portugalia (21,7%), USA (19,1%), Wielka Brytania (16,6%), Maroko (11,1%), Meksyk (11,0%), Polska (10,8%) i Holandia (10,5%).

 

Pełny raport dostępny na stronie www.mincotur.gob.es

(http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2018/180417_Informe_IT18.pdf)

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2019/160419-exportaciones.aspx