Media

PHIG.pl » Media » Hiszpańska Minister Przemysłu, Handlu i Turystyki podkreśla stabilność hiszpańskich firm w Ameryce Łacińskiej

Hiszpańska Minister Przemysłu, Handlu i Turystyki podkreśla stabilność hiszpańskich firm w Ameryce Łacińskiej

  • Data wydarzenia 20 maja 2019
  • ·
  • Publikacja 20 maja 2019
  • ·

Minister María Reyes Maroto podkreśliła, że Ameryka Łacińska i Karaiby są regionami priorytetowymi dla hiszpańskiej polityki handlowej, a także dla firm hiszpańskich, które zainwestowały na tych obszarach geograficznych, „wykazując stabilność i trwały charakter, stając się motorem do tworzenia miejsc pracy i bogactwa”.

Wymiana handlowa między Hiszpanią a Ameryką Łacińską prawie się podwoiła od 2009 r. W 2018 r. jej wartość wyniosła 33 430 mln euro, o 18,7% więcej niż przed rokiem. W ubiegłym roku prawie 100 000 firm eksportowało do ww. regionu. Hiszpania jest drugim co do wielkości inwestorem w regionie i pierwszym spośród krajów Unii Europejskiej.
Maroto zwróciła uwagę, że wiele hiszpańskich firm jest liderami w regionie, w sektorach takich jak np. telekomunikacja, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, energia i energia odnawialna, infrastruktura, hotele i transport oraz podkreśliła ich wkład w poprawę konkurencyjności regionu w zakresie transferu wiedzy i technologii, współpracy instytucjonalnej i inwestycji w tworzenie kapitału ludzkiego.

Według Minister, szczególnie pozytywnym aspektem stosunków gospodarczych między Hiszpanią a Ameryką Łacińską jest to, że przepływy handlowe i inwestycyjne przestały być jednokierunkowe i zostały zrównoważone dzięki temu, że firmy latynoamerykańskie cenią w Hiszpanii doskonałą infrastrukturę, liczne połączenia lotnicze z regionem oraz wysoko wykwalifikowaną i konkurencyjną siłę roboczą: „Stosunki między Hiszpanią a Ameryką Łacińską są silniejsze, bardziej dojrzałe i bardziej zrównoważone niż kiedykolwiek, a miało to wiele wspólnego z wysiłkiem podjętym przez Hiszpanię w celu promowania włączenia Ameryki Łacińskiej do agendy Unii Europejskiej. Wysiłek ten doprowadził do osiągnięcia różnych umów o wolnym handlu między UE a krajami i blokami gospodarczymi Ameryki Łacińskiej.”
W związku z tym zapewniła, że Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Turystyki będzie nadal promować więzi gospodarcze między Hiszpanią, UE i krajami Ameryki Łacińskiej.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2019/200519-maroto.aspx