Media

PHIG.pl » Media » Deficyt budżetowy w Hiszpanii na koniec lipca spada o 20,9% i wynosi 1,11% PKB

Deficyt budżetowy w Hiszpanii na koniec lipca spada o 20,9% i wynosi 1,11% PKB

  • Data wydarzenia 10 września 2019
  • ·
  • Publikacja 10 września 2019
  • ·

Publikacja danych o hiszpańskim deficycie budżetowym.

Hiszpańskie Ministerstwo Finansów opublikowało dane dotyczące wykonania budżetu państwowego na koniec lipca, którego deficyt wynosi 1,11% PKB, co oznacza spadek o 0,35 punktu procentowego w stosunku do tego samego okresu w 2018 roku.

Dane dotyczące wykonania budżetu państwowego na koniec lipca obejmują ostateczne rozliczenie systemu finansowania Wspólnot Autonomicznych za rok budżetowy 2017, co ma wpływ zarówno na dochody państwa (w odniesieniu do kwot otrzymanych od Administracji Terytorialnej), jak i na wydatki (w odniesieniu do kwot, które państwo im przekazuje).

Opublikowano również skonsolidowany deficyt Administracji Centralnej, Wspólnot Autonomicznych i Ubezpieczeń Społecznych za czerwiec, który wyniósł 2,10% PKB, z wyłączeniem pomocy finansowej.

 

Deficyt budżetowy (lipiec)

W pierwszych siedmiu miesiącach roku Państwo Hiszpańskie odnotowało deficyt w wysokości 13.922 mln euro, o 20,9% niższy niż w tym samym okresie w 2018 roku. W przeliczeniu na PKB odpowiada to 1,11%, co oznacza spadek o 0,35 punktu procentowego w stosunku do lipca 2018 roku. Zmniejszenie deficytu budżetowego tłumaczy się wzrostem zasobów o 5 %, znacznie wyższym niż wzrost wydatków o 1,4 %. Z wyłączeniem naliczonych odsetek, odnotowano nadwyżkę pierwotną w wysokości 1 051 mln euro, podczas gdy w tym samym okresie 2018 r. deficyt pierwotny wyniósł 2 127 mln euro.

 

Niefinansowe zasoby państwa

Niefinansowe zasoby państwa wyniosły 114 835 mln , co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z rokiem 2018.

Zasoby podatkowe, które stanowią 84,3% całości wynoszą 96 767 mln euro, co oznacza wzrost o 3,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na podkreślenie zasługuje wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych o 11,4% do 24 986 mln oraz podatku VAT, który wzrósł o 3,5% do 46 042 mln . A również opodatkowanie olejów mineralnych, które wzrósło o 8,4% do 7 125 mln.

Transfery bieżące i kapitałowe między administracjami publicznymi wzrosły o 17,5 %, głównie z powodu wyższych dochodów z Systemu Finansowania Wspólnot Autonomicznych w ramach wspólnego systemu, w szczególności z sald na korzyść państwa w ramach Ostatecznego Rozliczenia w 2017 r. w porównaniu z saldami w ramach Rozliczenia w 2016 r.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2019/100919-deficit.aspx