Media

PHIG.pl » Media » Hiszpańska administracja elektroniczna na czwartym miejscu w Unii Europejskiej

Hiszpańska administracja elektroniczna na czwartym miejscu w Unii Europejskiej

  • Data wydarzenia 11 czerwca 2019
  • ·
  • Publikacja 11 czerwca 2019
  • ·

Opublikowany przez Komisję Europejską raning indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2019 rok wskazuje, że Hiszpania nadal osiąga wysokie rezultaty pod względem cyfryzacji usług publicznych. Hiszpańska administracja elektroniczna zajmuje czwarte miejsce wśród krajów UE, z wyższą punktacją w stosunku do roku 2018.

Wszystkie indeksy składowe DESI osiągają wartości znacząco powyżej średniej europejskiej, a w kategorii cyfryzacji usług publicznych Hiszpania znajduje się przed krajami takimi jak Niemcy, Francja, Włochy czy Wielka Brytania.

Hiszpania znajduje się także na drugim miejscu pod względem otwartych danych (Open Data) oraz istnieje wysoki stopień łączności internetowej między władzami publicznymi a obywatelami. 76% hiszpańskich użytkowników Internetu aktywnie korzysta z usług administracji elektronicznej.

W tegorocznym wskaźniku zostały zawarte również nowe indeksy związane z elektroniczną opieką zdrowotną, takie jak wymiana danych między specjalistami oraz recepty elektroniczne, w których Hiszpania także osiąga punktację powyżej średniej europejskiej.

 

Źródło: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/territorial/Paginas/2019/2019/110619-administracion_ele.aspx