Media

PHIG.pl » Media » Raport dotyczący przemysłu spożywczego i napojów w Hiszpanii 2018

Raport dotyczący przemysłu spożywczego i napojów w Hiszpanii 2018

  • Data wydarzenia 10 kwietnia 2019
  • ·
  • Publikacja 10 kwietnia 2019
  • ·

Wkład przemysłu spożywczego i napojów w rozwój hiszpańskiej gospodarki.

Hiszpański Sekretarz Generalny ds. Rolnictwa i Żywności, Fernando Miranda, uczestniczył dziś w prezentacji raportu gospodarczego za rok 2018, który został przygotowany przez Hiszpańską Federację Przemysłu Spożywczego i Napojów (FIAB).

Raport ocenił wkład tej branży w rozwój hiszpańskiej gospodarki, ponieważ jest to pierwszy hiszpański sektor produkcyjny, a Hiszpania zajmuje piątą pozycję na poziomie europejskim.

Sekretarz Generalny dokonał krótkiego przeglądu głównych danych dotyczących przemysłu spożywczego i napojów zawartych w raporcie, które wykazują obroty w wysokości 116,89 mld EUR, co stanowi 25% sektora przemysłowego, zatrudniając 442 000 osób, co stanowi 21% zatrudnienia w sektorze przemysłowym.

Przemysł spożywczy i napojów, powiedział Sekretarz, reprezentuje również 2,5% hiszpańskiego PKB, generowanego przez 31 342 firm, z których 80%, zatrudniających poniżej 10 pracowników, ma silny charakter rodzinny.

Poza liczbami, które charakteryzują przemysł spożywczy i napoje, Sekretarz Generalny zwrócił uwagę na kluczową rolę, jaką odgrywa w tworzeniu struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich, przyczyniając się w pozytywny sposób do naprawy sytuacji populacji, oferując możliwości zatrudnienia w społecznościach wiejskich, w których zlokalizowane są przedsiębiorstwa.

Fernando Miranda podkreślił, że podczas gdy reindustrializacja jest celem w większości krajów rozwiniętych, znaczenie utrzymania tkanki rolno-przemysłowej na obszarach wiejskich jest, jeśli to możliwe, ważniejsze.

 

Dyrektor Generalny FIAB, Mauricio García de Quevedo podkreśla, że sektor rozwija się pozytywnie i szacuje się na ponad 30 miliardów euro wartości dodanej brutto (WDB), 2,14% więcej w porównaniu z rokiem 2017. Odnotowano wzrost liczby przedsiębiorstw o 8%, co oznacza najlepszy wynik od 10 lat. Jeśli chodzi o rynek międzynarodowy, po raz kolejny eksport przekroczył 30 miliardów euro. Oznacza to, że w 2018 r. mogliśmy nadal mówić o nadwyżce salda handlowego wynoszącej 8,025 mld euro.


Źródła:

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2019/100419-fiab.aspx

http://fiab.es/es/archivos/documentos/FIAB_INFORME_ECONOMICO_2018.pdf