Media

PHIG.pl » Media » Zatrudnienie w Hiszpanii wzrosło o blisko 600 000 osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co stanowi największy wzrost od 12 lat

Zatrudnienie w Hiszpanii wzrosło o blisko 600 000 osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co stanowi największy wzrost od 12 lat

  • Data wydarzenia 25 kwietnia 2019
  • ·
  • Publikacja 25 kwietnia 2019
  • ·

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Hiszpański Instytut Statystyczny (INE) na podstawie badania Survey of Active Population (EPA), zatrudnienie wzrosło w ciągu ostatniego roku o 596.900 osób, co jest najwyższym wynikiem od 2007 roku.

Liczba zatrudnionych osób wynosi 19 471 100, przy rocznym wzroście wynoszącym 3,2% w pierwszym kwartale 2019 r. – jest to najwyższy wskaźnik od  trzech lat i drugi najwyższy od początku kryzysu.

Należy zauważyć wzrost zatrudnienia kobiet, które rośnie na poziomie 3,3% rok do roku i wynosi 8 872 000 osób, co jest najwyższym wynikiem w całej serii historycznej w pierwszym kwartale.
Tworzenie miejsc pracy w ostatnim roku koncentrowało się głównie w sektorze prywatnym, gdzie zatrudniono 489 100 osób. Nowe miejsca pracy powstały we wszystkich sektorach, głównie w usługach: 429 400 nowo zatrudnionych, a następnie w budownictwie - 129 500, przemyśle - 32 100 i rolnictwie - 5900.

 

Wzrost zatrudnienia odnotowano we wszystkich wspólnotach autonomicznych. Należy podkreślić pozytywną ewolucję w Andaluzji  (138 500 nowozatrudnionych), Katalonia (87 700) i Wspólnota Autonomiczna Madrytu (83 100).

 

Rekordowa liczba pracowników z umową na czas nieokreślony


W pierwszym kwartale 2019 r. 12 124 000 pracowników zatrudnionych było na umowę na czas nieokreślony, co stanowi rekordową liczbę dla całej serii historycznej. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin wzrosło o 510 500 osób, a zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin o 86 400 osób.


Stopa bezrobocia zmniejszyła się o dwa punkty w ciągu ostatniego roku


W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba osób bezrobotnych spadła o 441 900 osób, co oznacza spadek o 11,6% w stosunku rocznym i wyniosła 3 354 200 osób. Jest to najniższa liczba osób bezrobotnych w pierwszym kwartale roku od 2008 r. Przy tej redukcji stopa bezrobocia spada o dwa punkty w ubiegłym roku i wynosi 14,7%.
Spadek ten ma miejsce w kontekście wzrostu populacji aktywnej przez czwarty kwartał z rzędu, z rocznym wzrostem o 155 000 osób.
Liczba gospodarstw domowych z wszystkimi aktywami bezrobotnymi zmniejszyła się w ciągu ostatniego roku o 152 500, podczas gdy liczba gospodarstw domowych ze wszystkimi zatrudnionymi wzrosła o 357 500.

 

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/economia/Paginas/2019/250419-epa.aspx