Media

PHIG.pl » Media » Hiszpański eksport wyniósł 71 013 mln euro w pierwszym kwartale 2019 r.

Hiszpański eksport wyniósł 71 013 mln euro w pierwszym kwartale 2019 r.

  • Data wydarzenia 21 maja 2019
  • ·
  • Publikacja 21 maja 2019
  • ·

Zgodnie z zadeklarowanymi danymi handlowymi, eksport hiszpańskich towarów w okresie styczeń-marzec 2019 osiągnął 71 013 milionów euro, wartość zbliżoną do osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego (71 025 milionów euro). Import wzrósł o 3,2% do 80 477 milionów euro. W rezultacie deficyt handlowy w pierwszych trzech miesiącach roku wyniósł 9 464 mln euro.

Wskaźnik pokrycia importu eksportem spadł o 2,9 punktu procentowego w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. i wyniósł 88,2%. Pod względem wolumenu eksport zmniejszył się o 1,7%, ponieważ ceny wzrosły o 1,7%; a import wzrósł o 1,4%, gdy ceny wzrosły o 1,8%.
Wśród głównych sektorów wzrósł eksport produktów chemicznych (+ 5%), żywności, napojów i tytoniu (+ 4,4%) oraz środków produkcji (+ 3,4%); podczas gdy spadły dane dot. sektora motoryzacyjnego (-7,3%).
Jeśli chodzi o import, wzrósł w sektorach środków produkcji (+ 5,7% rok do roku); produktów chemicznych (+ 5,7%) i produktów konsumpcyjnych (+ 3,8%). Import surowców zmalał o 4,7% rok do roku.
Eksport do Unii Europejskiej spadł o 0,7% w pierwszych trzech miesiącach roku, a sprzedaż do strefy euro spadła o 1,7%, podczas gdy sprzedaż do pozostałych krajów UE wzrosła o 3%. Z drugiej strony sprzedaż do krajów trzecich wzrosła w tym okresie o 1,4%, przy wzroście eksportu do Ameryki Północnej (12,3%), Azji - z wyłączeniem Bliskiego Wschodu (7,3%) i Afryki (4,8%). Spadł eksport do Oceanii (-19%), Bliskiego Wschodu (-15,8%) i Ameryki Łacińskiej (-3,8%).

Źródło:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2019/210519-exportaciones.aspx