Media

PHIG.pl » Media
czer
03

Turystyczny boom w Hiszpanii powodem rekordowej sprzedaży samochodów

Rejestracja pojazdów osobowych w maju br. wzrosła o 20.9 proc w porównaniu do maja 2015 r., przekładając się na prawie 114 000  nowo zarejestrowanych jednostek. Od początku bieżącego roku sprzedaż samochodów wzrosła o 12.5 proc (prawie 0,5 mln pojazdów) według danych organizacji branżowych Anfac, Faconauto, Ganvam i Aniacam. » więcej

maja
18

Mocne wsparcie dla sektora rolno-spożywczego

W wyniku porozumienia Banco Popular z EBI, instytucje przeznaczą łącznie 300 mln euro na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Hiszpania zajmuje 4. miejsce w UE pod względem eksportu produktów z tej branży. » więcej

maja
05

Hiszpania na trzecim miejscu w Europie pod względem wartości inwestycji

W opublikowanym raporcie fDi Finnancial Times, Hiszpania pod względem ilości projektów znalazła się na czwartym (227 projektów), zaś Polska na szóstym miejscu (188 projektów) w Europie,  jako kraj docelowy dla inwestycji typu greenfield. Pierwsze miejsce zajęła Wielka Brytania (553 projekty), następnie Niemcy i Francja. » więcej

kwie
29

Wzrost PKB i poziomu zaufania gospodarczego w I kw. 2016

Mimo przedłużającego się patu na  scenie politycznej, hiszpańska gospodarka ma się całkiem dobrze. Wedle danych opublikowanych przez Ministerstwo Ekonomii i Innowacyjności, w I kw. tego roku wzrost gospodarczy wyniósł 0,8 proc, co stanowi wzrost o 3,4 proc. w stosunku rocznym.    » więcej

kwie
26

Spotkanie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z przedstawicielami firm zrzeszonymi w izbach przemysłowo-handlowych

W dniu 25 kwietnia br. odbyło się śniadanie robocze z udziałem Pani Małgorzaty Stręciwilk, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, oraz przedstawicieli trzynastu izb bilateralnych działających w Polsce i zrzeszonych w ramach International Group of Chambers of Commerce (IGCC). Organizatorem spotkania była Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG), a jego moderatorami Stefan Bekir Assanowicz oraz mec. Katarzyna Kuźma, Prezes i Wiceprezes PHIG.   » więcej

kwie
25

Przegląd prasy - Hiszpański sukces

Tematem ostatniego numeru „Uważam Rze” jest hiszpański sukces wykorzystania dotacji unijnych na rozwój infrastruktury drogowej. Autorzy celnie kreślą obraz branży i porównują z obecną sytuacją w Polsce. W numerze znajduje się również wywiad z Ministrem Budownictwa i Infrastruktury p. Andrzejem Adamczykiem, nawiązującym do hiszpańskich dobrych praktyk. » więcej