Media

PHIG.pl » Media » Wzrost PKB i poziomu zaufania gospodarczego w I kw. 2016

Wzrost PKB i poziomu zaufania gospodarczego w I kw. 2016

  • Data wydarzenia 29 kwietnia 2016
  • ·
  • Publikacja 29 kwietnia 2016
  • ·

Mimo przedłużającego się patu na  scenie politycznej, hiszpańska gospodarka ma się całkiem dobrze. Wedle danych opublikowanych przez Ministerstwo Ekonomii i Innowacyjności, w I kw. tego roku wzrost gospodarczy wyniósł 0,8 proc, co stanowi wzrost o 3,4 proc. w stosunku rocznym. 

 

Tym samym jest wynikiem o wiele wyższym niż w większości państw strefy euro, średni wzrost PKB dla 19 krajów strefy euro wyniósł 0,6 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, oraz o 1, 6 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2015 roku.

 Dane instytutu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (EPA) za pierwszy kwartał tego roku pokazują, że ożywienie gospodarcze wpłynęło pozytywnie na rynek pracy. Według informacji opublikowanych przez Narodowy Instytut Statystyki (INE), zatrudnienie wzrosło w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy o 574,800 osób, co w  porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku stanowi wzrost o 3,29 proc. W I kw. 2016 r. liczba zatrudnionych zmniejszyła się o 64,600 osób i  wynosiła 18.029.600 osób.

 

W lutym 2016 r. eksport wzrósł o 2,7 proc w ujęciu rocznym, wynosząc 20,4 mld euro, zaś  import wzrósł o 1,2 proc. do 22,2 mld euro.  Hiszpania zanotowała ujemny bilans handlowy, deficyt wyniósł  1,76 mld euro, w porównaniu z 2,04 mld euro deficytu w lutym 2015 roku.

 

Pojawiły sie jednak pierwsze oznaki braku rządu, na początku kwietnia hiszpański bank centralny obniżył tegoroczną prognozę wzrostu gospodarczego do 2,7 proc (z 2,8 proc.), a w połowie miesiąca Międzynarodowy Fundusz Walutowy z 2,7 proc. do 2,6 proc.

Problemem jest również wyższy niż zakładano deficyt budżetowy, który w zeszłym roku wyniósł 5,0 proc. Tylko stabilny rząd jest w stanie wprowadzić szybkie i znaczące oszczędności, tak by osiągnąć uzgodniony z Bruksela poziom deficytu budżetowego, wynoszący  2,8 proc. PKB.

 

Skorygowany sezonowo wskaźnik aktywności gospodarczej wzrósł do 55.3 punktu w marcu, tym samym wykazując najbardziej dynamiczny rozwój  od listopada 2015 roku. W ciągu ostatnich 29 miesięcy aktywność biznesowa nieustannie się poprawia.

 

Wedle danych ogłoszonych przez 12.04.2016 przez hiszpański Narodowy Instytut Statystyki (INE), zaufanie gospodarcze nabiera trendu wzrostowego, i dla całej Hiszpanii wzrosło średnio 0.6 proc.  Szczególnie widoczny wzrost zaufania gospodarczego jest widoczny w czterech regionach:

Baleary (4,2 proc.),

Katalonia (2,9 proc.)

Valencia (2,6 proc)

Navarra (2,5 proc).

 

Optymistyczne nastroje utrzymują się również w Galicji (1,3%), Regionie Madrytu (0,9%), na Wyspach  Kanaryjskich (0,8 proc.) i Murcji (0,5 proc).

 

Na poziomie całego kraju zaufanie gospodarcze wzrosło w dwóch sektorach,  w branży transportowej i usługach hotelowych.