Aktualności

PHIG.pl » Aktualności
maja
23

Trusted Economy Forum

TRUSTED ECONOMY FORUM to międzynarodowa konferencja i światowej sławy eksperci. W programie tegorocznej edycji znajdą Państwo dwie ścieżki tematyczne dotyczące najważniejszych wyzwań związanych z budowaniem zaufania w cyfrowym biznesie i znalezieniem balansu na krawędzi bezpieczeństwa i dobrych doświadczeń użytkownika. » więcej

kwie
26

Webinarium: Jak założyć spółkę z o.o. w Hiszpanii – aspekty praktyczne

Hiszpania zajmuje znaczącą pozycję w skali globalnej: zajmuje 14 miejsce wśród gospodarek światowych pod względem wielkości PKB oraz 11 miejsce wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI), 15 miejsce wśród emitentów FDI oraz 14 miejsce wśród eksporterów usług biznesowych. Jest również głównym ośrodkiem międzynarodowych innowacji w UE. » więcej

kwie
25

Śniadanie biznesowe DWF: Dyrektywa work-life balance - nowelizacja kodeksu pracy

 Kancelaria DWF zaprasza na śniadanie biznesowe poświęcone nowelizacji kodeksu pracy. W kwietniu br. wejdzie w życie ustawa, które implementuje dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (tzw. dyrektywa work-life balance) oraz dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. » więcej

kwie
20

Śniadanie biznesowe DWF: Kiedy płacić vs zatory płatnicze. Regulacje i dobra praktyka

Kancelaria DWF zaprasza na szkolenie poświęcone zatorom płatniczym jak również zasadom przeciwdziałania tym zjawiskom oraz konsekwencjom podatkowym ich wystąpienia w przedsiębiorstwie. Ostatnia nowelizacja ustawy o zatorach płatniczych istotnie zmieniła zasady jej stosowania przez Prezesa UOKiK, w szczególności w odniesieniu do systemu stosowania kar pieniężnych oraz komunikacji z podmiotami gospodarczymi. » więcej

kwie
20

SOPOT: International Speed Business Meeting

Speed Business Meeting to jedyna formuła, gdzie Partner może dotrzeć ze swoją ofertą do bardzo szerokiego grona odbiorców. Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w serii krótkich spotkań z przedstawicielami wybranych branż. » więcej

kwie
19

Spotkanie informacyjne w Vigo: Polska

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza, Wolna Strefa Ekonomiczna Vigo i Konfederacja Przedsiębiorców Galicji CEG zapraszają galicyjskich przedsiębiorców zainteresowanych nowymi możliwościami inwestycyjnymi do udziału w seminarium dot. polskiego rynku.   » więcej

kwie
18

Seminarium w Santiago de Compostela: Możliwości inwestycyjne na polskim rynku

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza we współpracy z Konfederacją Przedsiębiorców Galicji CEG, Wolną Strefą Ekonomiczną Vigo, Polską Agencją Handlu i Inwestycji PAIH S.A., kancelarią DWF oraz Ernst & Young zapraszają przedsiębiorców zainteresowanych nowymi możliwościami inwestycyjnymi do udziału w seminarium dot. polskiego rynku. Podczas spotkania omówione zostaną również wybrane aspekty dot. ukraińskiego rynku.    » więcej