Aktualności

PHIG.pl » Aktualności
kwie
26

Webinarium: Jak założyć spółkę z o.o. w Hiszpanii – aspekty praktyczne

Hiszpania zajmuje znaczącą pozycję w skali globalnej: zajmuje 14 miejsce wśród gospodarek światowych pod względem wielkości PKB oraz 11 miejsce wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI), 15 miejsce wśród emitentów FDI oraz 14 miejsce wśród eksporterów usług biznesowych. Jest również głównym ośrodkiem międzynarodowych innowacji w UE. » więcej

kwie
18

Seminarium w Santiago de Compostela: Możliwości inwestycyjne na polskim rynku

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza we współpracy z Konfederacją Przedsiębiorców Galicji CEG, Wolną Strefą Ekonomiczną Vigo, Polską Agencją Handlu i Inwestycji PAIH S.A., kancelarią DWF oraz Ernst & Young zapraszają przedsiębiorców zainteresowanych nowymi możliwościami inwestycyjnymi do udziału w seminarium dot. polskiego rynku. Podczas spotkania omówione zostaną również wybrane aspekty dot. ukraińskiego rynku.    » więcej

kwie
04

Webinarium: Nowe regulacje prawne dotyczące najmu instytucjonalnego i nabywania nieruchomości pod wynajem

Sektor PRS (Private Rented Sector) w Polsce jest stosunkowo nową formą inwestycji w nieruchomości, która dotyczy tzw. najmu instytucjonalnego. W ostatnim czasie zauważa się dynamiczny wzrost tego sektora w stosunku do pozostałych sektorów nieruchomościowych. Specjaliści wskazują na dobre perspektywy rozwoju rynku PRS w Polsce oraz stosunkowo wysokie stopy zwrotu z przyszłych inwestycji. Prelekcja pozwoli przybliżyć tematykę nowej formy inwestycji w nieruchomości.   » więcej

kwie
04

Webinarium KIG: Eksportujesz? Zadbaj o markę!

Coraz więcej firm odnosi sukcesy poza granicami Polski, z powodzeniem sprzedając swoje produkty i usługi. Równie wiele napotyka jednak na barierę, którą jest brak własnej marki. Czasem nawet posiadanie marki nie daje gwarancji sukcesu, gdy okazuje się ona zbyt słaba, by pomóc w skutecznym rozwijaniu biznesu poza macierzystym i doskonale już rozpoznanym rynkiem. Jak zatem dobrze przygotować swoją markę do ekspansji zagranicznej? » więcej

marc
30

XXIII Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich Izby

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Izby nr 1/2/2023 podjętą w dniu 15.02.2023, na dzień 30 marca (czwartek) 2023 zostaje zwołane XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich Polsko–Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. » więcej

marc
15

Women in Business

Z okazji Dnia Kobiet w marcu, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na panel dyskusyjny i networking biznesowy Women in Business. » więcej

marc
07

Wydarzenie hybrydowe: Omnibus – promocje cenowe na nowych zasadach

W styczniu 2023 r. weszły w życie przepisy wdrażające w Polsce tzw. Dyrektywę Omnibus, która  istotnie zmieniła sposób komunikowania promocji cenowych. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego omówimy najczęściej pojawiające się problemy i wątpliwości związane ze stosowaniem nowych przepisów. » więcej

marc
09

(Od) budowa (nowej) Ukrainy | Realizacja projektów na Ukrainie w pierwszym roku wojny – analiza wybranych przypadków

Wydarzenie to adresowane jest do przedstawicieli m.in. sektorów budowlanego, infrastrukturalnego, energetycznego, technologicznego i produkcyjnego oraz firm zainteresowanych prowadzeniem interesów na Ukrainie, nawiązaniem współpracy z ukraińskimi kontrahentami lub uczestnictwem w procesie odbudowy tego kraju (w tym udziałem w przetargach międzynarodowych) oraz udzieleniem mu ogólnego wsparcia biznesowego. » więcej

lute
13

Webinar PwC: Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi?

Podczas spotkania zaprezentujemy Państwu na przygotowanych przez nas przykładach, jakie ulgi i dotacje można łączyć w przypadku projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie oraz w przypadku działalności operacyjnej, w tym szczególnie projektów badawczo-rozwojowych. » więcej