Co nowego u naszych Firm Członkowskich

PHIG.pl » Co nowego u naszych Firm Członkowskich » Warsztaty "Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanego PZP - analiza, wymiana doświadczeń i (w końcu) pierwsze odpowiedzi"

Warsztaty "Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanego PZP - analiza, wymiana doświadczeń i (w końcu) pierwsze odpowiedzi"

Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.

  • Dodano 04 listopada 2016
  • ·

W ramach akcji "Zmieniamy zamówienia publiczne" zapraszamy na kolejne warsztaty pt. "Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanego Prawa zamówień publicznych – analiza, wymiana doświadczeń i (w końcu) pierwsze odpowiedzi".

Warsztaty odbędą się 14 listopada w siedzibie Konfederacji Lewiatan i poprowadzą je eksperci ds. zamówień publicznych - Katarzyna Kuźma, Partner i Michał Wojciechowski, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.


28 lipca br. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Część z nich - w sposób istotny zmieniając warunki udziału w rynku zamówień publicznych - budzi uzasadnione wątpliwości. Jednocześnie dysponujemy już pierwszymi praktycznymi doświadczeniami w ich stosowaniu, zarówno z perspektywy zamawiających, jak i wykonawców oraz pierwszych odwołań rozstrzyganych przez Krajową Izbę Odwoławczą. Wśród wykonawców dostrzegamy przy tym zapotrzebowanie na wymianę tych doświadczeń i wspólne przemyślenie najbardziej kontrowersyjnych kwestii.

 

Wszystkim wykonawcom (m.in. z sektorów budowlanego, IT, farmaceutycznego, sprzętu medycznego, transportu, telekomunikacji, usług komunalnych, itd.) proponujemy zatem udział w seminarium, którego celem będzie: omówienie pierwszych doświadczeń związanych ze stosowaniem znowelizowanej ustawy PZP oraz zwrócenie uwagi na ich praktyczne implikacje, odniesienie się do funkcjonujących w przestrzeni publicznej błędnych interpretacji nowych przepisów zamówieniowych, dyskusja i wymiana poglądów.


Program warsztatów - 10.00 - 13.30

1. Nowe zasady prowadzenia postępowań (w szczególności zasady przejrzystości i proporcjonalności)
- Jak wykonawcy wykorzystują nowe zasady prowadzenia postępowań, aby zapewnić większą równowagę stron przyszłej umowy?
- Jak zamawiający rozumieją nowe zasady i jak odzwierciedlają je prowadząc postępowania?

2. Nowe przesłanki wykluczenia
- W jaki sposób zamawiający uwzględniają w dokumentacji postępowania nowe przesłanki wykluczenia?
- Pierwsze doświadczenia w Polsce z instytucją self-cleaning.
- Jak interpretować nowe przesłanki wykluczenia dotyczące konfliktu interesów na przykładzie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12 marca 2015 r. wydanego w sprawie C-538/13?

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 
- Co robić jeżeli zidentyfikujemy sprzeczność pomiędzy JEDZ a ustawą? 
- Pierwsze problemy praktyczne związane z wykorzystaniem standardowego formularza w praktyce.
- Czy przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych wytyczne rozwiewają wszelkie wątpliwości związane z JEDZ?

4. Klauzule społeczne
- Jak zamawiający określają (a jak powinni) wymagania i sposób weryfikacji co do zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a PZP)?

5. Kryteria oceny ofert 
- Jak w praktyce i przez kogo stosowany jest znowelizowany przepis dotyczący maksymalnej wagi (60%) kryterium ceny?
- Jakie kryteria pozacenowe znajdują zastosowanie w poszczególnych branżach?

6. Zmiany umów zawartych w trybie PZP 
- Jak bardzo uelastyczniony został mechanizm wprowadzania zmian do umów zawieranych w trybie PZP, w szczególności na przykładzie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 września 2016 r. wydanego w sprawie C-549/14

7. Rozszerzenie możliwości kwestionowania czynności zamawiających w postępowaniach poniżej tzw. progów unijnych 
- Jak nowe przesłanki z art. 180 ust. 2 PZP postrzega Krajowa Izba Odwoławcza na przykładzie wydanego postanowienia w sprawie KIO 1599/16? 
- Czy zaskarżenie powyższego wyroku przez Prezesa UZP cokolwiek zmienia?

 

Szkolenie jest odpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Organizator przyjmuje zgłoszenia do 10 listopada. Rejestracja na warsztaty jest możliwa pod linkiem

https://online.ikongres.pl/conference/