Zachęty dla innowacyjności w HiszpaniI

PHIG.pl » Eksperci radzą » Zachęty dla innowacyjności w HiszpaniI
  • Publikacja 27 marca 2018
  • Modyfikacja 2018-03-27 12:15:20


Zachęty dla innowacyjności w Hiszpanii

 

Zachęty podatkowe i ulgi w składkach ZUS są jednymi z głównych instrumentów stymulujących innowacje biznesowe. W Hiszpanii odliczenie podatku CIT jest dozwolone na pokrycie kosztów inwestycji w projekty badawczo-rozwojowe i innowacje technologiczne. Z kolei ulgi są również przewidziane do składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zaangażowanych w projekty badawcze.

 

Główne inicjatywy podatkowe

Odliczenia podatkowe w projektach badawczych + rozwój + innowacje technologiczne (zwane dalej "B+R+i") stanowią z jednej strony jeden z najlepszych sposobów promowania działalności B+R+i, szczególnie poprzez obniżenie należnego podatku.

 

Hiszpańska ustawa CIT ustanawia środki podatkowe wspierające m.in. inwestycje w nowe spółki oraz w badania i rozwój. Art. 35 hiszpańskiej ustawy 27/2014 z dnia 27 listopada o opodakowaniu osób prawnych (ustawa CIT) reguluje w szczególności ulgi podatkowe na badania i rozwój, podczas gdy art. 39 tej samej ustawy reguluje ich zastosowanie.

 

W tym celu badanie uznaje się za planowane dochodzenie, które ma na celu zgłębienie wiedzy, jak i lepsze zrozumienie dziedziny naukowej, technologicznej oraz rozwoju. Zakresem badań jest objęte zastosowanie wyników badań do wytwarzania nowych materiałów lub produktów, czy też do projektowania nowych procesów lub systemów produkcyjnych, a także do znacznej poprawy technologicznej wcześniej istniejących materiałów, produktów, procesów lub systemów.

 

Jest również uważane za działalność badawczą i rozwojową:

 

  • - Projekt i przygotowanie próbek do uruchomienia nowych produktów.
  • - Materializacja nowych produktów lub procesów w planie, schemacie lub projekcie, jak również stworzenie pierwszego niezbywalnego prototypu i pierwszych projektów demonstracyjnych lub projektów pilotażowych, pod warunkiem, że nie można ich przekształcić ani wykorzystać do zastosowań przemysłowych lub komercyjnych.

- Tworzenie, łączenie i konfigurowanie zaawansowanego oprogramowania, poprzez nowe twierdzenia i algorytmy lub systemy operacyjne, języki, interfejsy i aplikacje do opracowywania nowych lub znacznie ulepszonych produktów, procesów lub usług. 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

Osoba do kontaktu:

Miquel Bordas Prószyński

Adwokat/Abogado

mbp@ejsi.es