Zachęty podatkowe dla działalności gospodarczej w Hiszpanii

PHIG.pl » Eksperci radzą » Zachęty podatkowe dla działalności gospodarczej w Hiszpanii
  • Publikacja 05 marca 2018
  • Modyfikacja 2018-03-05 12:06:31

 

Poniżej przedstawimy niektóre z zachęt podatkowych, które zostały wprowadzone w ostatnich latach w Hiszpanii w celu stymulacji gospodarki. Polegają one na obniżonej stawce podatku dochodowego dotyczącej nowo powstających przedsiębiorców i są częścią, tzw. planu szokowego - mającego na celu promowanie konkurencyjności hiszpańskiej gospodarki i internacjonalizacji działalności gospodarczej zatwierdzonej w dekrecie królewskim z mocą ustawy 4/ 2013 z 22 lutego 2013 r.

 

W tym zakresie możemy wyróżnić trzy zachęty podatkowe:

- Obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 15% dla nowo utworzonych spółek, obowiązująca przez 2 lata, chyba że podlegają opodatkowaniu według jeszcze niższej stawki.

  • - 20% zniżka dochodu netto w przypadku podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne (PIT), w ciągu dwóch lat, dla nowo powstających przedsiębiorców w bezpośrednim oszacowaniu podatku dochodowego.
  • - Zwolnienie z podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) w wysokości 100% w przypadku kapitalizacji świadczenia bezrobocia lub jednorazowej wypłaty tego świadczenia.

 

OPODATKOWANIE NOWO UTWORZONYCH SPÓŁEK W HISZPANII

ZAKRES CZASOWY

Wspomniana obniżona stawka 15% podatku ma zastosowanie w pierwszym okresie podatkowym, w którym podstawa opodatkowania nowo utworzonej spółki jest dodatnia (tj. w chwili wypracowania dochodu), jak i w kolejnym okresie podatkowym.

 

Jednakże, jeżeli w okresie podatkowym następującym bezpośrednio po pierwszym opodatkowaniu spółka osiągnęła dochód ujemny, nie będzie możliwe zastosowanie obniżonej stawki do kolejnego okresu podatkowego.

 

Z tego względu, w zależności od przypadków, praktyczne zastosowanie tej zachęty może okazać się mało skuteczne, ponieważ podmiot będzie podlegał odpowiedniej stawce podatkowej zgodnie z jej ogólnym lub szczególnym systemem podatkowym, który w większości przypadków wynosi 25% (za wyjątkiem regionów Kraju Basków i Nawary).

 

WYMAGANIA

  • Zasadnicze wymagania dotyczące zastosowania obniżonej stawki 15% dla nowo utworzonych spółek to:
  • - Muszą być to podmioty nowo utworzone.
  • - Podmiot ten musi prowadzić działalność gospodarczą (nie uwzględnia to tzw. spółek majątkowych).
  • - Działalność gospodarcza nie była wcześniej prowadzona przez inne osoby lub podmioty z nią powiązane zgodnie z postanowieniami art. 18 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych i przekazana nowemu podmiotowi, według jakiegokolwiek tytułu prawnego.
  • - Dana działalność gospodarcza nie powinna być prowadzona w roku poprzedzającym utworzenie spółki przez osobę fizyczną posiadającą bezpośredni lub pośredni udział w kapitale lub w kapitale nowo utworzonego podmiotu wyższy niż 50 %.

 

PODATEK OD DOCHODU WSPÓLNIKÓW

Ponadto wspólnicy nowo utworzonej spółki mogą również korzystać z odliczenia w wysokości 20% kwot wypłacanych w okresie objęcia nowych akcji lub udziałów spółki, zarówno w momencie jej tworzenia, jak i w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przeprowadzanych w ciągu trzech następnych lat. Jednakże podstawą do odliczenia jest limit 50 000 euro rocznie.

 

Odliczenie to jest jednak uzależnione od tego, czy wspólnik nie prowadził takiej samej działalności, jak ta, którą prowadzi nowo utworzony podmiot oraz czy jego udziały nie przekraczają 40 % kapitału zakładowego spółki lub praw głosu, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Muszą pozostawać także w jego majątku przez okres dłuższy niż trzy lata, ale nie krótszy niż dwanaście lat.

 

Aby zastosować to odliczenie, konieczne jest wydanie przez spółkę zaświadczenia stwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, m. in. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą oraz ma osobiste i materialne środki do jej rozwoju, a suma środków własnych spółki nie przekracza 400 000 euro.

 

PODATEK OD DOCHODÓW OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK

Zamiast rozpocząć działalność gospodarczą w postaci spółki, zdecydowaliśmy się na prowadzenie działalności jako osoby samozatrudnione, będziemy mieć prawo do zmniejszenia o 20% stopy dodatniej zwrotu netto w pierwszym okresie podatkowym, w którym jest on dodatni, a także w kolejnym okresie, przy limicie 100 000 euro rocznie. Rozliczenie podatkowe należy określać przy użyciu metody tzw. szacowania bezpośredniego. Zachęta ta nie ma zastosowania do osób, które zdecydowały się płacić podatki za pomocą modułów czy ryczałtu.

 

Zatem, zachęty te wraz z ulgami dot. składek na ubezpieczenie społeczne nie mają na celu jedynie promowania przedsiębiorczości, a tym samym tworzenia miejsc pracy, ale także są dobrym sposobem na obniżenie opodatkowania w pierwszych latach prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Madryt, marzec 2018 r.

 

 

Osoba do kontaktu:

Miquel Bordas Prószyński

Adwokat/Abogado

mbp@ejsi.es