Nowe regulacje w zakresie przewozu towarów

PHIG.pl » Eksperci radzą » Nowe regulacje w zakresie przewozu towarów
  • Publikacja 10 lutego 2017
  • Modyfikacja 2017-02-10 11:37:19

 

Według aktualnego projektu ustawy dotyczącego pakietu transportowego system monitorowania określonej kategorii towarów wrażliwych, który będzie funkcjonować wyłącznie na terytorium Polski, ma wejść w życie na początku marca 2017 r.

Pakiet transportowy wprowadza szereg obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych nałożonych na podmioty uczestniczące w transporcie wrażliwych towarów (np. oleje, paliwa, alkohol) jako nadawca, przewoźnik lub odbiorca. Pakiet znajdzie zastosowanie w szczególności w przypadku:

•   dostawy krajowej towarów wrażliwych, ale również wewnątrzwspólnotowej dostawy, eksportu w rozumieniu przepisów ustawy o VAT;
•   nabycia w przypadku dostawy krajowej towarów wrażliwych, ale również wewnątrzwspólnotowego nabycia, importu w rozumieniu przepisów ustawy o VAT;
•     przewozu towarów wrażliwych.

Dla przykładu podmiot sprzedający określone towary wrażliwe będzie zobowiązany do złożenia zawiadomienia do systemu informatycznego kierowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Brak takiego zawiadomienia może skutkować nałożeniem kary na sprzedawcę w wysokości 46% wartości netto przesyłki.

Pełen katalog towarów wrażliwych, z oznaczeniami właściwych grupowań PKWiU oraz CN, objętych regulacjami projektowanego pakietu transportowego wraz z dodatkowymi wymogami związanymi z minimalnymi ilościami tych towarów, które decydują, czy przesyłka powinna zostać odnotowana we wspomnianym systemie informatycznym jest dostępny TUTAJ.

 

Projekt ustawy uwzględniony został w harmonogramie posiedzenia Senatu, które odbędzie się w dniach 21-22 lutego. Powyższe oznacza, że wszelkie prace nad tą ustawą zostaną zakończone do końca lutego oraz ustawa najprawdopodobniej wejdzie w życie na początku marca (14 dni od dnia ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw). Kary zaczną obowiązywać od 1 maja 2017 r. Jest to już więc końcowy etap całego procesu legislacyjnego i właściwy moment na rozpoczęcie dostosowywania się do nowych regulacji.

 

Uprzejmie prosimy o kontakt w przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani bardziej szczegółową dyskusją na powyższy temat z ekspertami PwC: