Zakup nieruchomości w Hiszpanii

PHIG.pl » Eksperci radzą » Zakup nieruchomości w Hiszpanii
  • Publikacja 01 lutego 2017
  • Modyfikacja 2017-02-01 15:25:17

Równouprawnienie obywateli UE podczas transakcji zakupu nieruchomości w Hiszpanii
Co do zasady obywateli UE, którzy chcą zakupić nieruchomość (dom, apartament) w Hiszpanii dotyczą te same regulacje prawne, na jakich dokonują tego rodowici Hiszpanie. Należy jednak mieć na uwadze pewne różnice dotyczące formalnych aspektów całego przedsięwzięcia.


Umowa kupna-sprzedaży w Hiszpanii
Umowa kupna-sprzedaży jest umową, w której sprzedający wydaje drugiej stronie określoną rzecz, podczas gdy kupujący zobowiązuje się zapłacić za nią określoną cenę. W niniejszym artykule, przedmiotem umowy będzie zawsze nieruchomość położona na terytorium Hiszpanii, a kupującym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, innego niż Hiszpania.

 

Należy podkreślić, że w Hiszpanii prawo własności nie jest w żaden sposób ograniczone ze względu na narodowość władającego tym prawem, dlatego też jeśli obywatel UE zakupi nieruchomość w Hiszpanii, będzie miał w stosunku do niej te same prawa co obywatel hiszpański, co z kolei jest gwarantowane w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Jednakże, przy procesie kupna-sprzedaży pojawiają się pewne różnice o charakterze formalnym. Najważniejsza z nich dotyczy numeru N.I.E. (Número de Identidad de Extranjero).

N.I.E. – Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca
Numer N.I.E. to Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca. Służy on nierezydentom w celu identyfikacji siebie jako podatnika w tych dokumentach wynikających z transakcji, w których, ze względu na ich interes ekonomiczny, zawodowy lub społeczny, są związani z Hiszpanią, a brakuje im numeru identyfikacji podatkowej, który posiadają obywatele hiszpańscy.


Wniosek o nadanie numeru N.I.E., można złożyć na terenie Hiszpanii do Generalnej Dyrekcji Policji i Żandarmerii (Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil), za pośrednictwem biur imigracyjnych (Oficinas de Extranjería) lub komisariatów policji (Comisarías de Policía), natomiast poza jej granicami do Generalnego Biura ds. Cudzoziemców i Granic (Comisaría General de Extranjería y Fronteras), za pośrednictwem hiszpańskich władz konsularnych w kraju pochodzenia wnioskodawcy. Jeżeli procedura przeprowadzana jest na terytorium Hiszpanii, istnieje możliwość wyznaczenia do niej pełnomocnika.

Wniosek o nadanie N.I.E.

Czytaj więcej...