Najnowsze interpretacje podatkowe, orzeczenia sądowe oraz projekty zmian z zakresu akcyzy

PHIG.pl » Eksperci radzą » Najnowsze interpretacje podatkowe, orzeczenia sądowe oraz projekty zmian z zakresu akcyzy
  • Publikacja 12 lutego 2016
  • Modyfikacja 2016-02-12 16:45:52

  1. I.  Interpretacje podatkowe

                   i.     Kategoria wyrobu akcyzowego: paliwa


W interpretacji podatkowej nr IPPP3/443-257/11/15-7/S/SM, organ podatkowy potwierdził, że dodatki do paliw objęte kodem CN 3811  powinny być opodatkowane stawką podatku akcyzowego mającą zastosowanie do paliwa silnikowego, do którego dodatki te są dodawane.

 

Oznacza to, że przykładowo wobec dodatków objętych kodem CN 3811 nie należy stosować stawki podatku akcyzowego w kwocie 1.822 zł/1.000 l, ale niższą stawkę akcyzy przyjętą dla paliwa, do którego są dodawane.

 

Zdaniem wnioskodawcy, w świetle powyższego najwyższa możliwa stawka akcyzy, która może powstać dla:

 

  • dodatku depresującego przeznaczonego do oleju opałowego i oleju napędowego, dla którego paliwem równoważnym jest olej opałowy lub olej napędowy, to 1.048,00 zł/1.000 litrów (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy akcyzowej);
  • dodatku cetanowego do oleju napędowego, którego paliwem równoważnym jest olej napędowy, to 1.048,00 zł/1.000 litrów (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy akcyzowej);
  • dodatku solubilizującego stosowanego do wszystkich paliw opałowych i silnikowych to 1.822,00 zł/1.000 litrów (art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej);
  • dodatku do skroplonych gazowych węglowodorów alifatycznych to 695,00 zł/1.000 kilogramów (art. 89 ust. 1 pkt 12 ustawy akcyzowej).

 

                             ii.            Kategoria wyrobu akcyzowego: energia elektryczna

W interpretacji podatkowej nr IBPP4/4513-124/15/MK dotyczącej określenia progu energochłonności (niezbędnego do otrzymania zwrotu akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej), do kosztów wykorzystanej energii elektrycznej nie należy zaliczać opłat dodatkowych związanych z jej nabyciem m.in. takich jak opłata dystrybucyjna.

 

Przykładowo, w ujęciu zawierającym opłaty dodatkowe związane z nabyciem energii elektrycznej, na podstawie danych historycznych spółki o przychodzie 60 mln zł, która dokonuje zakupu 20 tys. MWh rocznie na cele prowadzonej działalności i z tego tytułu ponosi koszt w wysokości 5 mln zł rocznie, kwota zwrotu wyniosłaby ponad 190 tys. zł (poniżej tabela przedstawiająca poszczególne dane).

 

Koszty energii w 2014

5 000 000

Przychody w 2014

60 000 000

Wartość wskaźnika energochłonności

8,33%

Kurs euro w stosunku do złotego z dnia 1 października 2014 (Tabela nr 190/A/NBP/2014 z dnia 2014-10-01)

4,1792

Łączne zużycie energii elektrycznej (w MWh) w roku podatkowym

20 000

Kwota zwracanej częściowo akcyzy (w złotych)

194 865,15 zł

 

Natomiast w przypadku gdy wyłączymy opłaty dodatkowe z kosztu energii, które przykładowo wynoszą 1 mln zł, kwota zwrotu byłaby o prawie 30 tys. zł mniejsza.

 

Koszty energii w 2014

4 000 000

Przychody w 2014

60 000 000

Wartość wskaźnika energochłonności

6,67%

Kurs euro w stosunku do złotego z dnia 1 października 2014 (Tabela nr 190/A/NBP/2014 z dnia 2014-10-01)

4,1792

Łączne zużycie energii elektrycznej (w MWh) w roku podatkowym

20 000

kwota zwracanej częściowo akcyzy (w złotych)

167 462,24 zł

  1. II.                Projekty zmian – akcyza na samochody osobowe

 

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 55, przedstawiciel Ministerstwa Finansów, wskazał, że „[…] resort finansów rozpoczął prace analityczne zmierzające w kierunku zmiany systemu opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów osobowych.”


Brak jest jednak szczegółów odnośnie tego co resort planuje dokładnie zmienić w systemie akcyzy od samochodów osobowych. Jednym z przypuszczeń pojawiającym się w branży samochodowej jest zastąpienie podatku akcyzowego poprzez mechanizm podatku ekologicznego.

 

***

Uprzejmie prosimy o kontakt w przypadku gdy byliby Państwo zainteresowani bardziej szczegółową dyskusją na którykolwiek ze wskazanych przez nas tematów.

 

PwC:

Tomasz Kassel

Partner

tel. +48 22 746 4846

tel. kom. +48 502 18 4846

e-mail: tomasz.kassel@pl.pwc.com

 

Krzysztof Wiński

Starszy Konsultant

tel. kom. + 48 519 50 6434

e-mail: krzysztof.winski@pl.pwc.com

 

Marzena Michałeczko

Konsultant

tel. kom. + 48 519 50 4674

e-mail: marzena.michaleczko@pl.pwc.com

www.pwc.pl